กรุงเทพฯ 30 พ.ค.67 ; กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ได้แก่ เซ็นทรัล รีเทล, เซ็นทรัลพัฒนา และ เซ็นเทล ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้านการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก เข้าร่วมงาน “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok” พร้อมรับรางวัลด้านความยั่งยืน จาก S&P Global โดยมี คุณ Robert Dornau – Head of CSA Corporate Engagement, S&P Global เป็นผู้มอบรางวัล จากการคัดเลือกว่า 9,400 บริษัท ใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยรางวัล S&P Global ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อยกย่องบริษัทชั้นนำที่มีเป้าหมายและผลงานที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนในแต่ละอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล / กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักสะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเซ็นทรัล ในการเป็นองค์กรค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ระดับโลก มุ่งพัฒนาธุรกิจตามแนวคิด ESG ที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก

โดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-CRC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน DJSI World 2023 ในระดับ Top 5% ในกลุ่ม Retailing โดยเซ็นทรัลรีเทล ติดอันดับสมาชิกในกลุ่ม DJSI World เป็นปีแรก และในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำองค์กรค้าปลีกอันดับ 1 ในประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)-CPN ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน DJSI World 2023 ด้วยคะแนนสูงสุดในระดับ Top 1% ในกลุ่ม Real Estate Management & Development ซึ่งถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดในกลุ่มอสังหา นับว่าเซ็นทรัลพัฒนาติดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 รวมทั้งเป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook ติดต่อกันเป็น ปีที่ 6 อีกด้วย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)-CENTEL ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook Member 2024 เป็นปีแรก โดยได้รับเลือกให้เป็น Industry Mover ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้การได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award 2024 ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ให้เติบโตไปด้วยกัน


แกลลอรี่