การดำเนินงานของเรา

สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ ร่วมเติบโตไปกับชุมชน

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ที่อยู่เคียงข้างให้ทุกคน ในทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมมอบประสบการณ์ที่ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ ขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมตั้งเป้าเป็นองค์กร NET Zero 2050
เซ็นทารามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการขยายและเติบโตไปในระดับโลก โดยยังให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และสร้างผลกระทบเชิงบวกควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกัน
ซีอาร์จี ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเรา ด้วยการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความตั้งมั่น 5 ประการของกลุ่มเซลฟริดเจส ในด้านภูมิอากาศ (climate) วัสดุ (materials) ความเป็นอยู่ของผู้คน (livelihoods) สถานที่ทำงาน (workplace) และการหมุนเวียน (circular) ช่วยกำหนดทิศทางแห่งความยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน
ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทุกสาขา ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ณ บริเวณใจกลางเมืองที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ มีส่วนสำคัญทั้งในเชิงสังคมและวัฒนธรรม เสริมสร้างเสน่ห์ให้กับย่านช้อปปิ้ง และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไปอย่างลงตัว
โกลบุส มีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญ พร้อมตั้งเป้าในการสร้างอนาคตที่ดีด้วยด้วยความตั้งใจ ในแง่ของความยั่งยืน เราโฟกัสที่ความถูกต้อง โปร่งใส และความรับผิดชอบร่วม เดินหน้าเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อออกแบบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ด้วยความหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ต่อทั้งอุตสาหกรรมค้าปลีกและสังคมโดยรวม

โครงการเพื่อความยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล ดําเนินงานโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคนในสังคมด้วยการ พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง แบ่งปันความรู้ทักษะต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการสื่อสารทางการตลาด พร้อมกับการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน