ทีมผู้บริหารของเรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้มีศักยภาพ พร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริหาร

นายทศ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มเซ็นทรัล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร 

ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร 

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร 

นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายธีระเดช จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทศ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มเซ็นทรัล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร 

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายปัณฑิต มงคลกุล

ประธานกรรมการบริหารร่วมสายบัญชีการเงิน กลุ่มเซ็นทรัล

นายปรีชา เอกคุณากูล  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ศูนย์การค้า และ อสังหาริมทรัพย์

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

นายญนน์ โภคทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

นายนิโคโล กาลันเต้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

นายโอลิวิเยร์ แลงเล็ต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกประเทศเวียดนาม

นายวิตตอริโอ ราดิเช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลยุโรป