หลักการ - ความซื่อสัตย์ความขยันและความมุ่งมั่นให้กับลูกค้า

คุณปู่ คุณพ่อ และ คุณอา ของผมได้ก่อตั้งธุรกิจของเราขึ้นภายใต้แนวคิดอันเรียบง่าย 2 ประการ คือ การทำงานร่วมกับบุคลากรอย่างสุจริต และการมุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของเราจะเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเพียงใด

คุณปู่ คุณพ่อ และ คุณอา ของผมได้ก่อตั้งธุรกิจของเราขึ้นภายใต้แนวคิดอันเรียบง่าย 2 ประการ คือ การทำงานร่วมกับบุคลากรอย่างสุจริต และการมุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของเราจะเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเพียงใด

แนวคิดทั้ง 2 ประการนี้ก็ยังคงอยู่ในหัวใจแห่งความสำเร็จของพวกเราเสมอมา

เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาโดยตลอด 71 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ และในฐานะที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและการบริการอันดับ 1 ของประเทศไทย เราขยายขอบเขตการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งมากกว่าในประเทศไทย แต่ไปสู่ยุโรปและเวียดนาม โดยมีปณิธานว่าจะนำ “เซ็นทรัล” เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าในทุกๆ ที่ที่เราให้บริการ

ปีนี้จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับกลุ่มเซ็นทรัลที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยยุทธศาสตร์ “นิวเซ็นทรัล นิวอีโคโนมี” (New Central, New Economy)

เหนือไปกว่าการที่เราจะอยู่ในใจของลูกค้าด้วยบริการของเราแล้ว เรายังตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เป้าหมายระยะยาวของกลุ่มเซ็นทรัลคือการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับประเทศโดยการเป็นผู้บุกเบิกนำความเจริญสู่ทุกๆ ท้องถิ่นในทุกประเทศที่ธุรกิจของเราเข้าไปดำเนินกิจการ พร้อมทั้งช่วยพัฒนาคน ชุมชน สังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆ กัน

"เราจะนำธุรกิจค้าปลีกและบริการของประเทศไทยสู่เวทีโลก"

ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มเซ็นทรัล