พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 54 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันนี้ เวลา 17.00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 54 ณ บริเวณเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย มูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จัดงานโครงการหลวง 54 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ไออุ่นจากขุนเขา เรื่องเล่าสู่ใจกลางเมือง” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดุจดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่อง และความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสร้างอาชีพแก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตเมืองหนาวจึงออกดอกออกผล เจริญงอกงามอย่างเต็มที่ และส่งต่อมายังใจกลางเมือง สู่ชาวเรามากกว่า 1,000 รายการ

โครงการหลวงได้เริ่มจัดงานเผยแพร่ และจำหน่ายผลิตผลที่มาจากการส่งเสริมเกษตรกรชาวเขาเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2523 ในชื่อว่า “งานเกษตรหลวง” ซึ่งจัดขึ้นที่สวนอัมพร ต่อมาโครงการหลวงจึงกำหนดจัดงานประจำปีใหญ่ทั้งที่กรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปีนี้มีชื่อว่า “งานโครงการหลวง 54” ซึ่งเป็นปีที่โครงการหลวงครบรอบการดำเนินงาน 54 ปี และถือเป็นการจัดงานที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 39 เพื่อสนองในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานของโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์แก่ปวงประชาและประเทศชาติโดยรวม ผลผลิตเมืองหนาวจากแปลงเกษตรกรที่เกิดจากความสำเร็จของการวิจัยมากมาย ได้ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดสากล ออกจำหน่ายกระจายไปยังผู้บริโภคชาวไทย และได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 รวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย การพลิกฟื้นชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ การต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาชา เอเดลไวส์ กัญชง หัตถกรรม บุหงา ประมง และชีวภัณฑ์ ตลอดจนการเผยแพร่ ผลิตผลของโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ”

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้เนรมิตพื้นที่จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกโดยเกษตรกรบนพื้นที่สูง สินค้าหัตถกรรม อาหารเมนูพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ และดอยคำ รวมทั้งได้จำลองบรรยากาศทุ่งดอกไม้นานาพรรณมาไว้ในงาน พร้อมนิทรรศการที่ให้สาระและความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ จุด เวทีกิจกรรมและนิทรรศการ บริเวณ ชั้น 1 โซนเซ็นทรัลคอร์ท เป็นการแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง และดื่มด่ำกับ Royal project Afternoon Tea ที่นำเมนูพิเศษจากร้านครัวโครงการหลวง และเมนูจากร้านสวน กุหลาบหลวง โครงการหลวงทุ่งเริง พร้อมเครื่องดื่มอีกมากมาย นิทรรศการและโครงการส่วนพระองค์ ชั้น 1 โซนบีคอน 2,3,4 การแสดงนิทรรศการดอกเอเดลไวส์ นิทรรศการหัตถกรรม ผ้ากัญชง และบุหงาโครงการหลวง พร้อมผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ 13 โครงการ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการหัตถกรรมโครงการหลวง โครงการหลวงบุหงาโครงการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ปันน้ำใจ โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้าน ภูฟ้า โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากดอยคำ อาทิ Tomato beauty นมอัดเม็ดทุเรียน และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการหลวงอื่น ๆ เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Royal Project Marche ชั้น 1 โซนอีเดน ที่จำหน่ายผัก ผลไม้สด ไม้ดอก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยมาแนะนำและจำหน่ายในงาน ได้แก่ เมล่อนสีทอง มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน ข้าวโพดหวานสองสี ผลิตภัณฑ์ชาผู๋เออร์ ชาสกัดเย็นพร้อมดื่ม (Cold Brew Tea) กาแฟสกัดเย็นพร้อมดื่ม (Cold Brew Coffee) ชาเขียวอบข้าวกล้องคั่ว ชาเขียวอบคีนัวคั่ว ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช “ฟีโรด้วงหมัดผัก” และยังมีผลิตภัณฑ์พิเศษที่จะแนะนำแก่ผู้บริโภค ได้แก่ วานิลลา น้ำผึ้งในสวนกาแฟ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการประมงบนพื้นที่สูง ที่มาของคาร์เวียร์โครงการหลวงคุณภาพระดับพรีเมียม และ นิทรรศการชีวภัณฑ์ Royal Project Ice Cream Parlour ชั้น 2 โซนดาซเซิล จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโดโครงการหลวง และไอศกรีม ณภาฯ หลากหลายรสชาติ เช่น ไอศกรีมอะโวคาโด, ไอศกรีมอะโวคาโดวานิลลา Royal Project Kitchen ชั้น 2 โซนอีเดน อาหารเมนูพิเศษจากยอดดอย ร้านครัวโครงการหลวง ร้าน โครงการหลวงทุ่งเริง ร้านโครงการหลวงห้วยลึก ร้านโครงการหลวงตีนตก ร้านโครงการหลวงอินทนนท์ และ ร้านโครงการหลวงอ่างขาง อาทิ ปลาเทราต์รมควันลุยสวน หมูหลงดอย ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งดอกกาแฟ ยำยอดชาเห็ดรวม อะโวคาโดธัญพืชกะทิสดวานิลลา น้ำกุหลาบต้มยำ น้ำแบล็คเบอร์รี เป็นต้น Royal Project Bistro ชั้น 3 โซนอีเดน Fine dining เมนูพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง Exclusive เฉพาะที่ centralwOrld

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการหลวงจากชาวดอย อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากหลายเมนู ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษ ในงานโครงการหลวง 54 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ถึง วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖6


แกลลอรี่