WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่ องค์กรชั้นนำในประเทศไทย ได้ทำการสำรวจออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ 10,000 คน เกี่ยวกับองค์กรที่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2023 กลุ่มเซ็นทรัล คว้าอันดับที่ 18 จาก 50 อันดับ องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2023 โดยมี คุณฤดี เอื้อจงประสิทธิ์ Head of People Branding & Communication และ คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร Head of People Experience and Communication เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล มีพนักงานมากถึง 80,000 คน ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และทางฝั่งยุโรป เราได้ให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรอยู่เสมอ และเชื่อว่านี่คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

รางวัลนี้ได้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ต่อการทำงานของพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่าหากต้องการพัฒนาให้องค์กรเราเติบโต จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานในองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน


แกลลอรี่