กลุ่มเซ็นทรัล เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย”
ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 62

เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการกลุ่มเซ็นทรัลเทิดทูนสถาบัน ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติ, นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, นิทรรศการภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ และสื่อผสม จากศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ และกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนศิลปะ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานนำโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เป็นประธานในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงาน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, กรรชิต จิตระทาน ผ.อ. สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปรึกษากิตติมศักดิ์, พรชัย พูนล้ำเลิศ, นพดล อาชาสันติสุข รองประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย, ตุลลาพัฒน์ ลิ้มรัตนดำรงค์ ผู้บริหารบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด, ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท  เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทิตนันท์ โรจนพานิช ร่วมงาน ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรีเครื่องทองเหลือง โดยวง CU Brass Ensemble, บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนี CU Chamber Orchestra พร้อมศิลปินรับเชิญ มาร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงบรรเลงพิเศษที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตลอดเดือนกรกฎาคม ทางกลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมเทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ตั้งชื่อนิทรรศการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่ง คำว่า “ชัย” มาจาก “ชัยมงคล” โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการต่างๆ ซึ่งหมุนเวียนจัดไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั่วบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม ได้จัดให้มี การจัดแสดงนิทรรศการภาพพระบรมสาทิศลักษณ์และสื่อผสม จำนวน 50 ชิ้น จากศิลปินอาวุโส อาทิ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, เกริกบุระ ยมนาค, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, เริงศักดิ์ บุญยวานิชย์กุล, จิตติ์สิงห์ สมบุญ, จารุต วงศ์คำจันทรา, ชลิต นาคพะวัน , ทวีชัย เจาวัฒนา เป็นต้น ณ โซนบีคอน 2 และ นิทรรศการภาพถ่ายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 100 ภาพประวัติศาสตร์ โดยศิลปินช่างภาพชั้นนำ อาทิ ทวีชัย เจาวัฒนา, นิพนธ์   เกตุจรัส, ระพีพัฒน์ สิทธิชัยลา, ทวีชัย​ จันทะวงค์, สมศักดิ์​ เนตรทอง, โสภน​ สุเสนา,     อำพล​ ทองเมืองหลวง, นพดล อาชายสันติสุข,  วสันต์ วาณิชชากร และสมโภชน์ แตงไทย ณ โซนบีคอน 4

ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม ณ โซนบีคอน 3 พบกับ นิทรรศการพระราชประวัติ และกิจกรรมเวิร์ค ช็อปศิลปะแขนงต่างๆ โดย ครูกิฟท์ กิติยา คลังเพชร สอนวาดภาพสีน้ำในภาพ My King My Hero, เพ้นท์ถุงผ้า ประดิษฐ์สมุดภาพ Scrapbook สุดเก๋ ในธีม Memoir of Our Family, ศิลปะการวาดดอกรวงผึ้งบนกระดาษ ชุด Blooming Yellow Star, เพ้นท์ดอกรวงผึ้งบนถุงผ้า Love the Earth และ อ. ดินหิน รักพงษ์อโศก สอนวาดภาพจากถ่านชาร์โคลล์ และ การแสดงดนตรีจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ณ บริเวณ Skywalk ทางเชื่อม BTS ชั้น 3 ฝั่ง ZEN นิทรรศการภาพวาดสื่อผสม จำนวน 45 ชิ้น และประติมากรรม จำนวน 7 ชิ้น โดยฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ 50 ท่าน จากหลายสาขาอาชีพทั้ง ประติมากรรม, ภาพถ่าย, กราฟฟิตี้, ทัศนศิลป์, นักวาดประกอบ, นักเขียนการ์ตูน, ฯลฯ ร่วมกันทำงานศิลปะในคอนเซ็ปท์ "Glory the Hero (10X10)" อาทิ อารักษ์ อ่อนวิลัย, เดอะดวง - วีระชัย ดวงพลา, Mama blue ศิลปินกราฟิตี้, ชนาธิป ชื่นบำรุง, ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี และ Tikkywow หรือ พิเชฐ รุจิวรารัตน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการกลุ่มเซ็นทรัลเทิดทูนสถาบัน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเชิญชวนปวงชนชาวไทยประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ และประดับผ้าแพร สีเหลือง ขาว ตามอาคาร เปิดเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และภายในศูนย์การค้าในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลทุกศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้พนักงานสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ทุกวันจันทร์และตลอดเดือนกรกฎาคม 2562

อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลร่วมริ้วขบวนถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง

ร่วมเทิดพระเกีรยติและชื่นชมพระบารมีกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งใหญ่ ชุด “เฉลิมพระชนม์ฉลองชัย” ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์


แกลลอรี่