• รายแรกของเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria
  • ตั้งเป้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากระบบแสงสว่าง 44% และประหยัดน้ำกว่า 48% เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น สร้างความสำเร็จอีกครั้งในการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบอาคารเขียวสู่ระดับโลก ชูศูนย์อาหาร foodwOrld ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คว้าการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant /Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย หลังจากมีการออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหารใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ และใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ และช่วยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการของ         ซีพีเอ็น กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็น นอกจากจะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การเป็น ‘Center of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนแล้ว เรายังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กรในการพัฒนาโครงการทุกครั้ง เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน รวมไปถึงการช่วยอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหาร foodwOrld บริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดที่รองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งของศูนย์ฯ เราจึงมีความตั้งใจที่จะออกแบบให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในระยะยาว โดยศูนย์อาหาร foodwOrld ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างได้กว่า 44% และประหยัดน้ำได้กว่า 48% เมื่อเทียบกับระบบเดิม”

 

“สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ foodwOrld เพื่อขอการรับรอง LEED ในครั้งนี้ เราไว้วางใจมอบหมายให้ SCG Green Building Solution ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะ LEED Consultant เป็นที่ปรึกษาของเรา โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ระดับ Gold แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของ SCG Green Building Solution และความตั้งใจในการออกแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของเรา จึงทำให้ศูนย์อาหาร foodwOrld ผ่านการรับรองได้ถึงระดับ Platinum ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และเป็นองค์กรไทยรายแรกของเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับสูงสุดในหมวด Commercial Interior Retail ประเภท Restaurant/Cafeteria ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นการยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของซีพีเอ็นในการพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ‘Center of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” คุณชนวัฒน์กล่าว

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลกและได้มาตรฐานสากล


แกลลอรี่