ธุรกิจค้าปลีก และแบรนด์สินค้า

กลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบ และช่องทางที่หลากหลาย ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

ธุรกิจค้าปลีก และแบรนด์สินค้า เป็นสายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเซ็นทรัล ครอบคลุมทั้งในเอเชีย และยุโรป โดยมีจุดแข็งอยู่ที่การมีแบรนด์ชื่อดังหลากหลายแบรนด์ ระบบการดำเนินงานที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถ

ธุรกิจค้าปลีก และแบรนด์สินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ได้แก่

  • สายงานแฟชั่น (Fashion) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า, ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ และแบรนด์สินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์
  • สายงานฮาร์ดไลน์ (Hardline) ได้แก่ สินค้าเกี่ยวกับบ้าน สินค้าตกแต่ง และปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และเครื่องเขียน
  • สายงานฟู้ด (Food Retail) ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

กลุ่มธุรกิจหลักของเรา

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด ด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายและธุรกิจระดับแนวหน้าในเอเชียอาคเนย์