ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ผู้พัฒนาศูนย์การค้า และห้างค้าปลีกอันดับหนึ่งในประเทศไทย มอบประสบการณ์ระดับโลกให้แก่ผู้บริโภค

กลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ริเริ่ม และผู้นำในธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุดในด้านของพื้นที่ปล่อยเช่าสุทธิ

ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเซ็นทรัลได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ของตลาด พร้อมมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่าง

นอกเหนือจากศูนย์การค้า กลุ่มเซ็นทรัลยังเป็นเจ้าของ และดำเนินธุรกิจประเภทอาคารสำนักงาน, โค-เวิร์คกิ้งสเปซ และโครงการที่อยู่อาศัยอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจหลักของเรา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทย มอบประสบการณ์ระดับโลกให้แก่ผู้บริโภค