บริการด้านการเงิน
และฟินเทค

กลุ่มเซ็นทรัลนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงินที่ครบวงจร เพื่อเติมเต็มธุรกิจค้าปลีก

ตามยุทธศาสตร์ “นิวเซ็นทรัล นิวอีโคโนมี” บริการด้านการเงิน และฟินเทคของกลุ่มเซ็นทรัล จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับวงการค้าปลีก ทั้งสำหรับร้านค้า และผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต

บริการด้านการเงินและฟินเทคภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย

  • บัตรเครดิต ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตการ์ด, สินเชื่อเพื่อการใช้จ่าย และสินเชื่อส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการชำระเงิน ได้แก่ บัตรของขวัญ, อีเพย์เมนต์ และอีวอลเล็ท
  • บริการโบรคเกอร์ประกันภัย ได้แก่ ประกันรถยนต์, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยส่วนบุคคล, ประกันวินาศภัย และประกันชีวิตกลุ่ม