กรุงเทพฯ: 3 กรกฎาคม 2566 – บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคต #1 โชว์ศักยภาพอีกครั้งในฐานะองค์กรแห่งความสำเร็จ กวาด 11 รางวัลใหญ่จาก 5 เวทีระดับโลกภายใน 1 เดือน โดยได้รับการยกย่องด้วยรางวัลครบทุกมิติธุรกิจ แบ่งเป็นด้าน Business 4 รางวัล ด้าน Sustainability 3 รางวัล ด้าน Marketing and Communications 2 รางวัล และด้าน Investor Relations 2 รางวัล สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้านของบริษัท สร้างการเติบโตคู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่ เซ็นทรัล รีเทล สามารถคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติ ถือเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูแลชุมชนโดยรอบ และนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าเติบโตไปพร้อมกัน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนให้ เซ็นทรัล รีเทล ก้าวมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จรอบด้านได้อย่างแข็งแกร่ง การันตีด้วยรางวัลทุกมิติ”

รางวัลเหล่านี้ ยืนยันบทบาทของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นผู้นำค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ผ่านการวางกรอบการทำงานที่เน้นยกระดับกระบวนการธุรกิจ ทรานสฟอร์มเทคโนโลยี และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า เซ็นทรัล รีเทล จะเป็น Central to Life ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ นอกจากนั้น ยังเล็งเห็นความสำคัญในการริเริ่มโครงการที่สร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ทุกโครงการของ เซ็นทรัล รีเทล ล้วนเกิดจากเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่ The Next Sustainable Growth นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 ตามพันธกิจที่จะพาธุรกิจรีเทลเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

โดยรางวัลทั้ง 11 รางวัล ที่ เซ็นทรัล รีเทล คว้ามาครองได้สำเร็จ ประกอบไปด้วย

ด้าน Business

1) รางวัล Best Luxury Retail CEO จาก International Finance Awards

2) รางวัล Asia’s Best CEO จาก Asian Excellence Awards
โดยทั้ง 2 รางวัล มอบให้กับนายญนน์ โภคทรัพย์ ที่ได้รับการยกย่องจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นถึงโอกาสธุรกิจใหม่ๆ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สร้างรายได้รวมจนมีผลประกอบการทะลุเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา

3) รางวัล Asia’s Best CFO จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC จากความเชี่ยวชาญในการสร้างและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยม ผนวกกับยุทธศาสตร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสเติบโตเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

4) รางวัล Best Company in Thailand – Bronze จาก FinanceAsia Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สำหรับผลงานที่โดดเด่นของบริษัทในการยกระดับวงการค้าปลีกไทย พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยแผน 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ CRC Retailligence

ด้าน Sustainability

5) รางวัล Sustainability of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับโปรเจกต์ ‘นาหมื่นศรี’ โครงการอนุรักษ์ผ้าทอขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

6) รางวัล Social Empowerment จาก Asia Responsible Enterprise Awards มอบให้กับโมเดล ‘ตลาดจริงใจ’ โครงการเพื่อชุนชน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ความรู้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ถุงพลาสติก

7) รางวัล Asia’s Best CSR จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล ในการปรับตัวสอดรับกับเทรนด์ธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน ดำเนินโครงการที่วัดผลได้หลายโครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ตำแหน่ง Green & Sustainable Retail ผู้นำค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนรายแรกในประเทศไทย

ด้าน Marketing and Communications

8) รางวัล App of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับเพาเวอร์บายแอปพลิเคชัน ด้วยความโดดเด่นของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ลูกค้า เชื่อมโยงทุกความต้องการไว้ในที่เดียว มาพร้อมฟังก์ชันใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบจัดเต็ม เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน ตอกย้ำการเป็นค้าปลีกอัจฉริยะแห่งอนาคตของ เซ็นทรัล รีเทล

9) รางวัล Best Corporate Communications จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล จากการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ผสานกับแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโดดเด่น และมีการปรับตัวตามยุคสมัย

ด้าน Investor Relations

10) รางวัล Best Investor Relations in Thailand – Gold จาก FinanceAsia Awards

11) รางวัล Best Investor Relations Company จาก Asian Excellence Awards
โดยรางวัลทั้ง 2 มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จนสามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักทุนได้อย่างดีเสมอมา

ซึ่งรายละเอียดของเวทีรางวัลทั้ง 5 ได้แก่ (1) International Finance Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของอังกฤษ (2) Retail Asia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจแนวหน้าของสิงคโปร์ (3) Asian Excellence Awards 2023 เวทีรางวัลสำคัญแห่งฮ่องกง (4) FinanceAsia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและตลาดทุนระดับภูมิภาค และ (5) Asia Responsible Enterprise Awards 2023 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระในประเทศมาเลเซียที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั่วทั้งทวีปเอเชีย