ของขวัญจากพี่น้องคนไทยถึงมือน้องๆในจังหวัดชายแดนใต้แล้ว ... กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทัพบก ส่งมอบขวัญใน โครงการ Million Gifts Million Smiles ปี 11 – ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ทีได้รับจากประชาชน ภาคีเอกชน และคู่ค้า ซึ่งได้รวบรวมระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมมูลค่ามากกว่า 8 ล้านบาท อาทิ จักรยาน, ตุ๊กตา, อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ให้กับน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในเขตสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2564

ทั้งนี้ของขวัญดังกล่าวถูกคัดแยกจัดสรรโดยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากลุ่มเซ็นทรัล และเหล่าพลทหาร ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังจังหวัดชายแดนใต้โดยกองทัพบกเพื่อมอบให้กับน้องๆ เป็นที่เรียบร้อย

ของขวัญนับหมื่นชิ้นจาก โครงการ Million Gifts Million Smiles บ่งบอกว่าคนไทยทุกคนรักและห่วงใยต่อกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร และพร้อมที่จะส่งมอบความสุขเป็นรอยยิ้มให้กับน้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอ


แกลลอรี่