กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกจุดที่ลูกค้าสัมผัสมาก การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้างาน การให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกจุดอย่างทั่วถึง เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยและมั่นใจในการใช้บริการ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกคนติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างมีสติ

ร่วมแชร์วิธีการปรับตัวให้ก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกันในแบบฉบับของคุณ ผ่าน #YESICAN กันนะคะ

#CENTRALGroup
#YESICAN