บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง คว้า 2 รางวัลระดับอาเซียน ในงาน2019 All-Asia Executive Teamโดยได้รับรางวัล “ASEAN Most Honored Companies Awards และรางวัล Best CFO” ที่มอบให้แก่ คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงของ CPN ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่มีความโดดเด่นในด้านนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอด งานนี้จัดโดย Institutional Investors ซึ่งเป็นสื่อนิตรสารธุรกิจระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลกในเรื่องการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  

CPN เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 24 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากจำนวน 257 รายที่ผ่านการคัดเลือก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จากทั่วโลก และตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากการให้คะแนนและความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์จากทั่วโลกรวมกว่า 2,500 ราย พิจารณาจากผลงานด้านความเป็นผู้นำองค์กรและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท อาทิ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  การให้ข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์  การนำกลยุทธ์บริษัทมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน