กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน
ออกร้าน Good Goods ในงานประชุม ASEAN the 52nd AMM & PMCs
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนของประเทศไทย  ตลอดปี 2562   (ASEAN Thailand 2019) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทย – โครงการปักจิตปักใจของสมาคมผู้พิการทางสายตา, โครงการ 60 Plus Bakery โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ฯลฯ ออกร้าน Good Goods เพื่อแนะนำ กิจกรรม CSV (Creating Shared Values) ของกลุ่มเซ็นทรัล ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายจากชุมชน ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียน ซึ่งธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล และเศรษฐกิจของชุมชนต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

โดยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 มีผู้แทนจากกว่า 30 ประเทศมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งนับเป็นการประชุมที่มีจำนวนประเทศมาเข้าร่วมมากที่สุดในรอบปี ซึ่งระหว่างการประชุมครั้งนี้ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ASEAN that Leaves No One Behind) โดยการชูภาพของชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆ กันกับระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และไม่มีใครถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ข้าราชการระดับสูง ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สื่อข่าวจาก 30 ประเทศเข้าเยี่ยมชมร้าน และอุดหนุนสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอด 8 วัน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย, ปลัดกระทรวงต่างประเทศ นางบุษยา มาธแล็ง, เอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา คุณภาสพร สังฆสุบรรณ์, เอกอัครราชทูตประจำคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน คุณธฤต จรุงวัฒน์, พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น


แกลลอรี่