ฮักไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่
Thainess Station สินค้าไทย ร่วมใจเพื่อชุมชน

ผลักดันและยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลก

กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ เปิดโครงการ “ฮักไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทย ร่วมใจเพื่อชุมชน” นำร่องจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชน มุ่งต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย รับซื้อสินค้าไทยจากชุมชน นำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า เครื่องจักสานจากกระจูด และผ้าคราม

เบื้องต้นกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนรับซื้อผ้าขาวม้าจากชุมชน อาทิ

ชุมชน กัลยาผ้าทอ จ. สุพรรณบุรี, อิมปานิ จ.ราชบุรี, นครราชสีมา โอทอป จ.นครราชสีมา, บ้านดอนพะทาย จ.นครพนม, บ้านหัวเขาจีน จ. ราชบุรี, วิสาหกิจชุมชนบ้านพุเตย จ.เพชรบูรณ์

โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการสนับสนุนไปยังชุมชนทั่วประเทศ ควบคู่กับกระจายจุดการวางจำหน่ายผ้าขาวม้า ณ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นำร่องจำหน่าย 5 สาขา

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ ลานกิจกรรม ชั้น 1
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden ชั้น 1
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 1 บริเวณ Customer Services
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 1

และพบกับผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ได้ที่ศูนย์การค้ากว่า 50 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 แห่ง, โรบินสันไลฟ์สไตล์ 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 6 แห่ง และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 2 แห่ง เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังจำหน่ายที่ ห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่ในยุโรป เครือกลุ่มเซ็นทรัลได้แก่ ห้างเซลฟริดเจส ลอนดอน, รีนาเชนเต มิลาน และคาเดเว เบอร์ลิน ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้