กลุ่มเซ็นทรัล ทุ่มงบ 3 พันล้าน ยกระดับ “นครพนม - หนองคาย” สร้างศักยภาพเมืองรองเทียบชั้นเมืองหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ประตูภูมิภาคอินโดจีน

หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มเซ็นทรัล คือ การขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Growth for the Country , Great for Local Communities” โดยเน้นภูมิภาคที่มีศักยภาพภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พัฒนาเป็นไลฟ์สไตล์ฮับประจำถิ่น จุดประกายเทรนด์ท่องเที่ยวเมืองรองให้คึกคักสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ระดับฐานรากถึงระดับบน ผ่านการดำเนินงาน 3 มิติ คือ “เซ็นทรัล สร้าง” , “เซ็นทรัล พัฒนา” และ “เซ็นทรัล ทำ”

รุกบุกเบิกเมืองศักยภาพ ด้วย เซ็นทรัล สร้าง

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง
ด้วยงบลงทุนกว่า2,000ล้านบาท
เตรียมเปิด ในปี 2568
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดนครพนม

นครพนมมีความสำคัญทางด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองหน้าด่านการค้าและ การท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นประตูเชื่อมการค้า การลงทุนระหว่าง ไทย ลาว เวียดนาม และภาคใต้ของจีน รวมทั้งการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายใหม่ช่วง บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ที่จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการขนส่ง มวลชน สินค้า และบริการได้เป็นอย่างดี

โครงการใหม่นี้มีส่วนสำคัญในการเสริมศักยภาพให้นครพนม เป็นเมือง สุดฮิปในแดนอีสาน ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดหนองคาย

หนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาวสูงสุด ของไทย ปีละไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน ทำให้เป็นที่นิยมในการเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยของประเทศเพื่อนบ้าน มีนักท่องเที่ยว กว่า 2 ล้านคนต่อปี อีกทั้งมีแผนพัฒนาระบบขนส่งให้เป็น Transportation Hub ทั้งทางบก ทางราง รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ ไทย-ลาว-จีน-คุณหมิง ในอนาคต

ทั้งนี้ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ หนองคาย จะกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองรองที่ รวมทุกความสุข ก่อให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน และมีชีวิตชีวาของทุกคน

ด้วยงบลงทุนกว่า1,000ล้านบาท
เตรียมเปิดในปี 2567
Central Nakhon Sawan
โครงการมิกซ์ยูส เพื่อตอบโจทย์Multi-Generation Community
งบลงทุน5,800ล้านบาท
เตรียมเปิดในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์

ตั้งอยู่บนแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) ที่จะร่วมเติมเต็มศักยภาพ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับนครสวรรค์ควบคู่กับแผนของภาครัฐที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูงสายเหนือ รถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-แม่สอด โดย นครสวรรค์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย-จีน รวมทั้งเป็นที่ตั้ง ของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่อีกด้วย

Local Essence ผสมผสาน Thai-Chinese Cultureอีกหนึ่ง Attraction ที่จะทำให้นครสวรรค์เป็นมากกว่าเมืองผ่าน สู่เมืองท่องเที่ยวที่ผู้คน ต้องมาเยือน ด้วยคอนเซ็ปต์ดีไซน์ เมืองปากน้ำโพ ผสมผสาน Chinese Meets Thai Culture เข้ามาในส่วนต่างๆ รวมกว่า 400 แบรนด์ ซึ่งมีการออกแบบแต่ละโซนแบบ Holistic View ที่เชื่อมโยงแต่ละโซนอย่างเช่น Chinese Village ที่ประกอบด้วย Food Destination, Chinese Market, Authentic Café, Supermarket Retail Magnet: Synergy within Central Group: Central Department Store, Supersports, PowerBuy, Tops, B2S, Officemate, go! WOW

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม

เป็นการขยายไปภาคตะวันตกโดยมีนครปฐมเป็นประตูเชื่อมไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ ราชบุรี และกาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางของเมืองรองที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้า กรุงเทพฯ เซ็นทรัล นครปฐม ถือเป็น โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัด ที่ยกระดับ ศักยภาพของภูมิภาค เชื่อมต่อโซนภาคเหนือ และขยายสู่ภาคตะวันตกของประเทศ ประกอบ ด้วยศูนย์การค้า โรงแรม คอนโด บ้านจัดสรร และ Urban Park ใหญ่ 4 ไร่

Local Essence สู่การสร้างสรรค์เป็นอัตลักษณ์แห่งความภูมิใจของศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมพร้อมดึงเอกลักษณ์ของจังหวัดมาใช้ในการออกแบบโลโก้แรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ผูกพันธ์ กับคนนครปฐมและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป "องค์พระปฐมเจดีย์" ไอคอนิกแลนด์มาร์กของ จังหวัด มาสร้างสรรค์เป็นโลโก้ “CENTRAL NAKHON PATHOM” ที่มีอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์โดดเด่น เป็นตัวแทนของการปักหมุดการเป็น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ ชีวิตแห่งใหม่ ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตชาวนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง

Central Nakhon Pathom
โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่ยกระดับศักยภาพของภูมิภาค
งบลงทุน8,200ล้านบาท
เตรียมเปิดในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567

รุกพัฒนาคน เมือง ประเทศ ด้วย เซ็นทรัล..พัฒนา

พัฒนา “คน

เมื่อพื้นที่หัวเมืองหรือเมืองรองเกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ จะกลายเป็นศูนย์กลางหรือเดสติเนชั่นแห่ง การช้อปปิ้ง อาหาร แบรด์ดัง แฟชั่น และการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ผู้คนทุกระดับมีรายได้ในการจับจ่าย ใช้สอย ธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดี อีกทั้งสร้างโมเมนตัมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้โตอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสะพัด ของเม็ดเงินตลอดอีโคซิสเต็มในระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลคาดว่าภายใน 5 ปี จะมีพนักงานประจำรวม มากกว่า 100,000 คน และมีการจ้างงานมากกว่า 300,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ

พัฒนา “เมือง

ส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่เร่งให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ รองรับระบบคมนาคม การค้า โลจิสติกส์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุน นักเดินทางเพื่อธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

พัฒนา “ประเทศ

ยุทธศาสตร์การลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัล มีเป้าหมายในการร่วมพัฒนาประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ เข้มแข็ง ยกระดับประเทศให้มีรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น ต่อยอดให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค อีกทั้ง ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างความแตกต่างด้วยแม่เหล็กที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบ Community-Based Tourism and Sustainable Tourism ปั้นเมืองรองให้โดดเด่น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยงบสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศกว่า 400 ล้านบาทต่อปี ปักธงไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ระดับโลก

รุกยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วย เซ็นทรัล..ทำ

1
ทำให้สังคมน่าอยู่

ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้เติบโตร่วมกัน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ให้ทุกคนในสังคม ตลอดจนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการ ด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินงานภายใต้แนว คิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values – CSV)

2
ทำการพัฒนาพื้นที่

ครอบคลุม 44 จังหวัด ด้วยงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ต่อปี โดยในปี 2565 สร้างรายได้ให้ชุมชนรวมกว่า 1,500 ล้านบาท สนับสนุนชุมชนกว่า 100,000 ครัวเรือน สร้าง อาชีพให้คนพิการ 751 คน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า 5,519 ไร่ ทั้งนี้ในปี 2566 ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ชุมชน 1,800 ล้านบาท ปลูกป่า 6,500 ไร่

3
ทำเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริม และ มอบโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงใน ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหลักสูตรการศึกษา พัฒนาทักษะที่ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน ทำการอบรมโค้ชครู เพื่อ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบท่องจำ ให้เป็นการ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมไปถึงการปรับปรุง สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษา

4
ทำให้คนพิการมีงานทำ

ส่งเสริม สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสในการทำงานแก่คนพิการ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการแบ่งปัน ความรู้ สอนทักษะ และสร้างอาชีพ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคนพิการ เปิดโอกาสโดยการ รับเป็นพนักงานประจำกว่า 80 คน ที่ ศูนย์ Contact Center และศูนย์ซ่อม นอกจากรายได้ที่มั่นคงแล้วสิ่งสำคัญคือ การได้รับการยอมรับจากคนในสังคม

5
ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

ด้วยโครงการจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต เปิดพื้นที่ให้ เกษตรกรท้องถิ่นนำพืชผักผลไม้ปลอดภัย และสินค้าขึ้น ชื่อของชุมชนมาจำหน่ายในพื้นที่ของกลุ่มเซ็นทรัล สร้าง รายได้ที่มั่นคงและสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้บริโภค ปัจจุบัน ขยายสาขามากกว่า 32 สาขาทั่วประเทศไทย สนับสนุน เครือข่ายเกษตรกรกว่า 10,000 ครัวเรือน และสร้าง รายได้ให้ชุมชน 255 ล้านบาท

6
ทำพื้นที่ให้มีประโยชน์ต่อชุมชน

โดยการมอบพื้นที่จำหน่ายสินค้าฟรี ปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ตร.ม. คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท

7
ทำให้เป็นธุรกิจสีเขียว

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2593 พร้อมขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ต่างๆ อาทิ ศูนย์การค้าต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย การใช้พลังงานทดแทน การติดตั้งหลังคาโซล่าร์เซลล์ สถานีอีวีชาร์จเจอร์ การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ

8
ทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้วยการพัฒนาสินค้าชุมชนและจัดหาช่องทางตลาด การส่งเสริม บูรณะพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ การสนับสนุนโอกาส การศึกษา กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลระดม ทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสตรี การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย การปลูกป่า และการส่งเสริมเอสเอ็มอี เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล พร้อม และยินดีสนับสนุนทุกภาคส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ โดยใช้จุดแข็งในฐานะผู้นำค้าปลีก และ บริการระดับสากล ภายใต้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มี ประกอบกับทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความแข็งแกร่ง ของลอยัลตี้แพลตฟอร์ม The 1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อใช้ในขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองหรือเมืองรองต่างๆ ด้วยการยึดมั่นเจตนารมณ์แห่งการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายในการร่วมมือกัน ลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง สร้างเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ จะสามารถต่อยอดไปสู่พื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนโดยคงไว้ซึ่งคุณค่าและ เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน