กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสนับสนุนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

งาน Expo 2028 Phuket Thailand จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity - ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง” บนพื้นที่ 141 ไร่ ต. ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2571

กลุ่มเซ็นทรัล ขอชวนคนไทยทุกคนร่วมแสดงพลังสนับสนุนประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ร่วมสนับสนุนโดยการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://support.expo2028thailand.com