กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมส่งต่อความสุข ด้วยการมอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 14 ทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท ให้กับนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทย

สามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางดังนี้
  • มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านเว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์ Tham-dee.com/projects/mgms2023
  • มอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ
สนับสนุนเป็นสิ่งของ โดยสามารถส่งมอบได้ที่
  • จัดส่งไปที่ ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (NewDC) ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 19 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2567 09.00 - 17.00 น.
  • จุดรับของขวัญ บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ทางเข้า เซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์ แผนรองเท้า 19 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2567
หรือสนับสนุนเพื่อซื้อของขวัญ
  • ผ่านทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 002-284631-9
#MillionGiftsMillionSmiles