กลุ่มเซ็นทรัล ชวนมอบของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนภายใต้โครงการ “Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13” ส่งต่อความสุขให้กับเด็ก ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย

ด้วยหลากหลายวิธี ดังนี้

  • มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านเว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์ Tham-dee.com/projects/scholarship2022
  • มอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ

    สนับสนุนเป็นสิ่งของ โดยสามารถส่งมอบได้ที่

    1. จุดรับของขวัญ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ทางเข้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแผนกรองเท้า
      (25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2565)
    2. จัดส่งไปที่ ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (New DC) ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19
      (23 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.)

    หรือบริจาคเงินเพื่อซื้อของขวัญ
    ผ่านทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1

#MillionGiftsMillionSmiles