8 ปีแห่งความสำเร็จของเซ็นทรัล รีเทล ในประเทศเวียดนาม

“เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยม”จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2555 ที่เซ็นทรัล รีเทลเข้าไปดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ด้วยเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยเริ่มจากการเป็นผู้จัดจำหน่าย แบรนด์สินค้าแฟชั่น ซึ่งสร้างรายได้ราว 300 ล้านบาทในปี 2557 จนถึงก้าวสำคัญในปี 2558 ที่เราเข้าร่วมทุนกับเหงียนคิม และลานชี มาร์ท ทำให้เซ็นทรัล รีเทล เวียดนามในขณะนั้นมีร้านค้า 85 แห่ง ใน 15 จังหวัด และมีพื้นที่ขายสุทธิอยู่ที่ 170,000 ตร.ม. พร้อมขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง ในปี 2562 สามารถ สร้างรายได้ถึง 37,000 ล้านบาท ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ปี 2563) เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม มีจำนวนศูนย์การค้าทั้งสิ้น 35 แห่ง ร้านค้ามากกว่า 230 แห่ง ครอบคลุม 39 จังหวัด จาก 63 จังหวัดทั่วประเทศ บนพื้นที่กว่า 1,080,000 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Food, ธุรกิจ Non-Food และธุรกิจ Property

“ธุรกิจ Food” ใน 3 รูปแบบ ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าได้ทั้งในเมือง หลักและเมืองรอง คือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hyper GO!) 32 แห่ง ครอบคลุมทุกเมือง สำคัญของเวียดนาม ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองหลัก (Super GO!) 7 แห่ง ใน 2 เมือง คือ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ต่างจังหวัด (ลานชี มาร์ท) 25 แห่ง

“ธุรกิจ Non-Food” มากกว่า 170 แห่ง ที่เป็นร้านค้าเฉพาะทางต่างๆ อาทิ เหงียนคิม ผู้นำร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

“ธุรกิจ Property” ที่บริหารศูนย์การค้าโก! (GO!) ทั้งหมด 35 แห่ง ซึ่ง รีแบรนด์มาจากบิ๊กซี

นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ยังให้บริการในช่องทางออมนิแชแนล ทั้งร้านค้า และระบบออนไลน์พร้อมด้วยฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งกว่า 12 ล้านคน ถือ เป็นบทพิสูจน์ว่าธุรกิจของเราในเวียดนามสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง และให้บริการลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์


ก้าวไปด้วยกัน บนรากฐานสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ต่อยอดความสำเร็จจากไทยสู่เวียดนาม

นำโมเดลธุรกิจศูนย์การค้า และร้านค้าเฉพาะทาง มาปรับเข้ากับไลฟ์สไตล์ชาว เวียดนาม เช่น ศูนย์การค้า โก! ซึ่งต่อยอดมาจากโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ และ ธุรกิจต่างๆ เช่น ซูเปอร์สปอร์ต,ฟู้ด ซิตี้, คุโบ และ เฮลโหล บิวตี้

เสริมแกร่งเศรษฐกิจเวียดนาม – ไทย

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย เพื่อวาง จำหน่ายในเครือข่ายธุรกิจของทั้งสองประเทศ

สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชาวเวียดนามอย่างยั่งยืน
  • โครงการรับซื้อ สินค้าท้องถิ่น (Local Sourcing) เพื่อวางจำหน่ายในเครือข่าย ธุรกิจเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม
  • โครงการฟาร์เมอร์ มาร์เก็ต (Weekend Farmers’Market) สนับสนุนพื้นที่ จำหน่ายสินค้า สำหรับชุมชนท้องถิ่น และ SME ในบิ๊กซี และโก!

รายละเอียดเพิ่มเติม www.centralretail.com
คลิก !