ท่ามกลางกระแสการแข่งขันอันเชี่ยวกรากของวงการค้าปลีก ผู้ที่แข็งแกร่งจริงเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอด และก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังเช่นวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกในขณะนี้

กลุ่มเซ็นทรัล หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยและบริการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ก็ข้ามฝ่าอุปสรรคดังกล่าวมาได้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญจากการสั่งสมประสบการณ์ในวงการค้าปลีกมากว่า 72ปี ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จึงเล็งเห็นว่า กลุ่มเซ็นทรัลจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ เพื่อที่นักศึกษาจะได้ติดอาวุธทักษะการทำงานในวงการค้าปลีก หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่การเป็นเจ้าของกิจการ

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นหา Passion ของตัวเองให้พบ” อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าว “ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลนี้ ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสายงานที่ผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าประสบการณ์และโจทย์จริงจากกลุ่มเซ็นทรัลที่มอบให้นักศึกษานี้ จะทำให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดงาน และยังจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาค้นพบ Passion ของตัวเองได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มเซ็นทรัลนั่นเอง เพราะเราเชื่อว่า Passion นอกจากจะทำให้นักศึกษามีความสุขในการทำงานแล้ว ยังจะทำให้เขาไปได้ไกลกว่าคนอื่น”

ทางด้าน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่า “ความร่วมมือจะครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ 1) กลุ่มเซ็นทรัลจะนำโปรเจ็กต์จริงของทางบริษัทมาให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทดลองทำจริง ในบรรยากาศการทำงานจริง ภายใต้รูปแบบของ Project-based Learning อันจะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะเช่นผู้ที่ทำงานในวงการค้าปลีกอย่างแท้จริง 2) กลุ่มเซ็นทรัลจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบการโค้ชชิ่ง 3) กลุ่มเซ็นทรัลจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานกับทางบริษัท เพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนลงสนามจริงหลังสำเร็จการศึกษา 4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพและกลุ่มเซ็นทรัลจะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ”

การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและกลุ่มเซ็นทรัลในครั้งนี้ จึงนับเป็นการจับมือกันระหว่างผู้นำจากสองวงการ ภายใต้ความมุ่งมั่นเดียวกันว่า จะร่วมกันปั้นผู้เชี่ยวชาญประดับวงการค้าปลีก โดยอาศัย Passion ของนักศึกษาเป็นเครื่องมือผลักดันให้พวกเขาพัฒนาวงการค้าปลีกให้รุ่งโรจน์ต่อไปในอนาคต


News Gallery