Privileges for Doctor & Medical Staff
ให้ฮีโร่ได้พักผ่อนสุขใจกับสิทธิพิเศษกว่าใคร แทนการขอบคุณจากใจพวกเรา

กลุ่มเซ็นทรัลมอบสิทธิพิเศษแก่ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้แพทยสภา สภาพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบำบัด และสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและตอบแทนน้ำใจที่ทุ่มเทเวลาทำงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 

สามารถรับสิทธิ์ได้โดยลงทะเบียนร่วมแคมเปญระหว่าง 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 10 ส.ค. – 31 ธ.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แพทยสภา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่นี่

บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้สภาพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบำบัด และสภากาชาดไทย สามารถลงทะเบียนรับเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่นี่

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 และ รับสิทธิ์โดยการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร The 1 หรือดาวน์โหลด The 1application เพื่อรับคูปองส่วนลด*

- หากลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 63

- หากลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 63.

หรืออาจรับสิทธิ์ได้โดยวิธีการอื่นหากมีระบุไว้ในเงื่อนไข (กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงโดยละเอียด)

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

 1. Centara Hotels & Resorts

  1) ห้องพักฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ สำหรับแพทย์และพยาบาล 1 สิทธิ์/ท่าน แก่แพทย์และพยาบาล

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • สงวนสิทธิ์การจอง 1 ท่าน/คืน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ห้องพักมีจำนวนจำกัด และระยะเวลาของกิจกรรมนี้ จะสิ้นสุดลงในกรณีที่มีการจองเต็มจำนวน 10,000 ห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะแพทย์และพยาบาล ที่มีรายชื่อในแพทยสภา ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  • ในกรณีที่ทำการจองมากกว่า 1 ครั้ง โรงแรมขอยึดการจองครั้งแรกเป็นหลัก
  • สงวนสิทธิ์สำหรับแพทย์และพยาบาลที่เป็นสมาชิก CentaraThe1 เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • ในกรณีเปลี่ยนแปลงการจอง ต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าพัก
  • ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับการให้บริการห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า 
  • สงวนสิทธิ์ให้แพทย์และพยาบาลผู้ทำการจองเป็นผู้ดำเนินการเช็คอินและเข้าพักเท่านั้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง โรงแรมขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่เข้าพักแทน
  • กรุณากรอกชื่อ นามสกุล และรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อทำการจอง
  • กรุณาแสดงเอกสารตัวจริงในวันเข้าพักดังนี้
  • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายบนบัตร 
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
   • โดยชื่อและรูปที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลต้องตรงกับบัตรประชาชนและชื่อที่ใช้ทำการจองห้องพักเท่านั้น
  • ในกรณีที่เอกสารยืนยันตัวตนไม่เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
  • ระยะเวลาการจองและเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
  • ผู้เข้าพักต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ทำการจองห้องพักเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เช่นเคยใช้สิทธิ์แล้ว หรือไม่แสดงตัวในวันเข้าพัก โรงแรมถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
  • ห้องพักสำหรับกิจกรรมนี้ รวมภาษีและค่าบริการแล้ว
  • ห้องพักสำหรับแพทย์และพยาบาลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้
  • ห้องพักห้องพักสำหรับแพทย์และพยาบาลในกิจกรรมมีจำนวนจำกัด และขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ขณะนั้น
  • โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือในการสำรองห้องพัก กรุณาติดต่อ แผนกสำรองห้องพักเซ็นทารา  อีเมล: reservations@chr.co.th  หรือ โทร.  (02) 101 1234 ต่อ 1 หรือใช้บริการ Live Chat สนทนาสดกับเจ้าหน้าที่

  2) ส่วนลด 25% สำหรับการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • สงวนสิทธิ์ส่วนลดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์การจอง 1 ท่าน/คืน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • กรุณากรอกชื่อ นามสกุล และรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อทำการจอง
  • กรุณาแสดงเอกสารตัวจริงในวันเข้าพักดังนี้
   • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายบนบัตร
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • โดยชื่อและรูปที่ปรากฎบนบัตรต้องตรงกับชื่อที่ใช้ในการจองห้องพักเท่านั้น
  • ผู้เข้าพักต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ทำการจองห้องพักเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เช่น เคยใช้สิทธิ์แล้ว หรือไม่แสดงตัวในวันเข้าพัก โรงแรมถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
  • ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับการให้บริการห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า
  • โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือในการสำรองห้องพัก กรุณาติดต่อ แผนกสำรองห้องพักเซ็นทารา อีเมล: reservations@chr.co.th หรือ โทร. (02) 101 1234 ต่อ 1 หรือใช้บริการ Live Chat สนทนาสดกับเจ้าหน้าที่
  • ข้อเสนอส่วนลด 25% จากทุกราคาบนเว็บไซต์เซ็นทาราสามารถใช้ได้กับผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขทุกท่าน โดยใช้เอกสารยืนยันตัวตนตามระบุข้างต้น

 2. Central Department Stores

  รับส่วนลด 10% จากยอดชำระ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา โดยการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก The 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563*

 3. Robinson

  รับส่วนลด 10% จากยอดชำระ ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา โดยการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก The 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563*

 4. Tops, Family Mart, Matsumoto Kiyoshi, Central Food Hall

  รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563*

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • ส่วนลด 10% สามารถใช้ลดเฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น
  • บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับส่วนลดนี้เมื่อลงทะเบียนใช้ส่วนลดจาก QR Code ที่ระบุไว้ในสื่อเท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดนี้เมื่อซื้อสินค้าร่วมกับเดอะวัน ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, แฟมิลี่ มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา
  • ลูกค้าสามารถใช้ส่วนลดได้โดยไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ
  • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ),สินค้ายกแพ็คยี่ห้อ เอ็ม 150 และ ยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็ก, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเทอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall และร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
  • บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การอนุมัติการใช้ส่วนลดนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 5. CMG

  รับคูปองส่วนลดสูงสุด 50%* จากร้านค้าในเครือ CMG ที่ร่วมรายการ 1คูปอง/1แบรนด์/1เดือน
  ส่วนลด 50% จาก แบรนด์ Nautica
  ส่วนลด 35% จาก Kawai Music School & Showroom
  ส่วนลด 30% จาก Guess Group, Hush Puppies Shoes, G2000 และ John Henry
  ส่วนลด 25% จาก Lee, Lee Kids, Wrangler, Watch Station, The Body Shop, Clarins Skin Spa (ทรีทเม้นส์), Banila Co และ 3INA
  ส่วนลด 20% จาก TOPSHOP, TOPMAN, Polo Ralph Lauren, MLB, Fitflop และ Casio Watch
  ส่วนลด 15% จาก Clarins Skin Spa (ผลิตภัณฑ์) และ THREE
  ส่วนลด 10% จาก Dyson, Calvin Klein Group และ Tommy Hilfiger

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • สงวนสิทธิ์สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น
  • แสดงคูปองส่วนลดบนหน้า แอพพลิเคชั่นThe 1
  • สามารถใช้ส่วนลดได้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้น
 6. Supersports

  Crocs ลดสูงสุด 50% สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2563

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • จำนวนจำกัด 5 คู่ต่อท่าน
  • โปรดแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับสิทธิทุกครั้ง
  • คอลเลคชั่นLiteride ไม่ร่วมโปรโมชั่น
  • ลด50% วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2563
  • ลด30% ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  Skechers ลดสูงสุด 50% พิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • โปรดแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับสิทธิทุกครั้ง
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการดูสินค้าได้เลยที่นี่https://bit.ly/2zqZ6rU
  • ลด50% วันที่ 1 - 31 ก.ค. 63
  • ลด30% ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63
 7. PowerBuy

  รับคูปองส่วนลด* เงินสด 300 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร้าน Power Buy ทุกสาขา

  เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • จำกัด 1 สิทธิ / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก ตลอดแคมเปญ
  • คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
  • คูปองสามารถใช้ได้ที่ เพาเวอร์บาย ทุกสาขา ยกเว้น www.powerbuy.co.th
  • คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และงดร่วมกับสินค้าราคาลงท้าย 4
  • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไทวัสดุ

   รับคูปองส่วนลด 300 บาท สำหรับใช้เมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 3,000 บาท สามารถรับคูปองส่วนลดได้จากแอพพลิเคชั่นThe 1 จำกัดหนึ่งสิทธิ์/หนึ่งท่าน

   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปองส่วนลด* - 31 ธ.ค. 2563

   เงื่อนไขและข้อกำหนด

   • ใช้เป็นส่วนลด300 บาท เมื่อซื้อสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านไทวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศ
   • กรุณาแสดงคูปองก่อนชำระค่าสินค้า
   • คูปองใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ
   • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าสินค้ากลุ่มโครงสร้าง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มสินค้าทำความสะอาด, สายไฟ,ลวดเชื่อม,
   • สี TOA รุ่น รุ่น Supersheild / 4Season / Supermetex / Mandarin Duck,กระเบื้องแกรนิตโต KASSA 60266736 60271257, 60316247 สินค้าลดล้างสต็อค, ราคาโครงการ สินค้าราคาลงท้ายด้วย 4  และค่าบริการ
   • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • Baan&Beyond

   รับคูปองส่วนลด 300 บาท สำหรับใช้เมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 3,000 บาท สามารถรับคูปองส่วนลดได้จากแอพพลิเคชั่นThe 1 จำกัดหนึ่งสิทธิ์/หนึ่งท่าน

   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปองส่วนลด* - 31 ธ.ค. 2563

   เงื่อนไขและข้อกำหนด

   • ใช้เป็นส่วนลด300 บาท เมื่อซื้อสินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านบ้านแอนด์บียอนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • คูปองใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ
   • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าสินค้ากลุ่มโครงสร้าง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มสินค้าทำความสะอาด, สายไฟ, ลวดเชื่อม
   • สี TOA รุ่น รุ่น Supersheild / 4Season / Supermetex / Mandarin Duck, กระเบื้องแกรนิตโต KASSA 60266736 60271257, 60316247 สินค้าลดล้างสต็อค, ราคาโครงการ สินค้าราคาลงท้ายด้วย 4 และค่าบริการ
   • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • vFIX

   รับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้เมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 1,000 บาท สามารถรับคูปองส่วนลดได้จากแอพพลิเคชั่นThe 1 จำกัดหนึ่งสิทธิ์/หนึ่งท่าน

   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปองส่วนลด* - 31 ธ.ค. 2563

   เงื่อนไขและข้อกำหนด

   • ใช้เป็นส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ vFIX ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ vFIX ทุกสาขา
   • โปรดแสดงคูปองก่อนชำระค่าบริการ
   • คูปองใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ
   • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนคืนคูปองเป็นเงินสด และส่วนลด
   • ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • Central Embassy

   Siwilai City Club และ Siwilai Café รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร-เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ 

   เงื่อนไขการใช้ส่วนลดที่ Siwilai Café และ Siwilai City Club

   • สงวนสิทธิ์สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น
   • แสดงคูปองส่วนลดบนหน้า แอพพลิเคชั่น The 1 หรือ บัตรประจำตัวแพทย์ เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด
   • เฉพาะรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านที่ Siwilai Café และ Siwilai City Club ชั้น 5เซ็นทรัลเอ็มบาสซี
   • สามารถใช้ส่วนลดได้ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
   • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร - เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
   • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
   • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Siwilai Café โทร. 0 2160 5836 และ Siwilai City Club โทร. 0 2160 5631

   ATM Tea Bar รับส่วนลด 10 บาท ต่อใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

   Eathai รับส่วนลด 10%ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63

   Ippudo ส่วนลด 10% เมื่อทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ร้านครบ 800 บาทขึ้นไป (ยกเว้น เซ็ตเมนู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

   Peppina รับส่วนลด 20% ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63

   Sushi Hinata รับส่วนลด 10% ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

   Thong Smith รับส่วนลด 10% เมนูคุโรบุตะทุกรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

   เงื่อนไขและข้อกำหนด

   • สงวนสิทธิ์สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น
   • แสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับสิทธิ์
   • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
   • ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
   • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
   • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 22มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • CRG

   รับคูปองส่วนลด* 10% สำหรับใช้กับร้านอาหารในเครือ CRG แบรนด์ KFC, Mister Donut, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Cremery, Thai Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya, Katsuya, Aroidee, Salad Factory, Suki House, Kowlune เมนูราคาปกติ โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ 2สิทธิ์/คน/เดือน รับคูปองได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น The 1

   ข้อตกลงและเงื่อนไข

   • กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง
   • คูปอง 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
   • ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ
   • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
   • ใช้ได้ที่ร้านเปปเปอร์ลันช์, ชาบูตง ราเมน, โคล สโตน ครีมเมอรี่, ไทยเทอเรส, โอโตยะ,เทนยะ,อร่อยดี,สุกี้เฮ้าส์,เกาลูนและสลัดแฟคทอรี่ทุกสาขา
   • ใช้ได้ที่ร้านมิสเตอร์โดนัท ยกเว้นสาขาพารากอน
   • ใช้ได้ที่ร้านเคเอฟซีในโรบินสันทุกสาขา ยกเว้น โรบินสัน นครศรีธรรมราช และใช้ได้ที่เคเอฟซีในเซ็นทรัลทุกสาขา ยกเว้น กาดสวนแก้ว และใช้ได้ที่เคเอฟซีในบิ๊กซีทุกสาขา ยกเว้น รังสิต, ลำลูกกาคลอง 4, ลาดพร้าว, เคหะร่มเกล้า, สำโรง, เมกาบางนา, บ้านบึง, หล่มสัก, ลพบุรี 2, มหาชัย, กำแพงเพชร, อำนาจเจริญ, ปัตตานี, ชุมพร, ตรัง, สตูล, นครสวรรค์ 2, อ่างทอง, เลย, ร้อยเอ็ด, แม่กลอง, กาญจนบุรี, ศรีมหาโพธิ์ และใช้ได้ที่เคเคเอฟซีในโลตัสสาขา เพชรบูรณ์, โกสุมพิสัย, โคกสำโรง, จันทบุรี, ตระการพืชผล, ปักธงชัย, พนัสนิคม 2, พิบูลมังสาหาร, ยโสธร, ระนอง, สมเด็จ, สว่างแดนดิน, สัตหีบ, เชียงยืน, แพร่, ชัยนาท, ตราด, น่าน, พนัสนิคม, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อุตรดิตถ์ และยกเว้น จังซีลอน, อู่ตะเภา แอร์พอร์ท (เฉพาะร้าน KFC ที่มีโลโก้ CRG สาขาที่ร่วมรายการ เท่านั้น)
   • ใช้ได้ที่ร้านอานตี้ แอนส์ทุกสาขายกเว้น สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินอู่ตะเภา, เมืองทองธานี, ไบเทค, โลตัสสมุย, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และบูทต่างๆ
   • ใช้ได้ที่ร้านโยชิโนยะทุกสาขา ยกเว้นสาขา Express
   • ใช้ได้ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ยกเว้น Cloud Kitchen

  * หากลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 63 และ หากลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 63 และรับคูปองส่วนลดได้ผ่านแอพพลิเคชั่น The 1
  ** ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงหรือยกเลือกสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า