กลุ่มเซ็นทรัล ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ 20 โรงพยาบาล ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สามารถร่วมสมทบทุนได้ตามช่องทางดังนี้

  1. บัญชีมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-058203-1
  2. E-Dobation มูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์
  3. บริจาคคะแนนผ่าน Application The 1
  4. Counter Cashier และ Customer Service ของบริษัทในเครือที่ร่วมรายการ อาทิ Tops และ Familymart

เงินสมทบทุนของทุกคนจะถูกรวบรวมโดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ และมอบให้ ให้กับ 20 โรงพยาบาล ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้แพทย์และคณะทำงานมีอุปกรณ์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่

*สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ได้ทาง http://m.me/CentralTham