ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ และความร่วมมือของทีมงานภายในองค์กร ได้ร่วมพลิกโฉม The1 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption จนสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Future Enterprise ได้โดยสำเร็จ

ทั้งนี้ผลงานของ The1 ได้รับคัดเลือกจากกว่า 1,000 ผลงานจากองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้ชนะระดับประเทศ เข้าสู่รอบ Final ในการตัดสินระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกที่สุดขององค์กรแห่งอนาคตต่อไป