กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตไข่ไก่จากโครงการมาวางจำหน่ายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาเรก็ต ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท และขยายโครงการไปมากกว่า 22 โรงเรียน ในปี 2562

“ไข่นอกคอก” หรือโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อส่งเสริมในโรงเรียน เป็นอีกโครงการที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ “เลี้ยงไก่นอกคอก” โดยเป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติ ปล่อยให้แม่ไก่วิ่งเล่นอย่างอิสระ (Free-range) เพื่อให้แม่ไก่อารมณ์ดี Happy Chick เลี้ยงด้วยอาหารจากธรรมชาติ มีการทำอาหารหมักจุลินทรีย์จากหยวกกล้วยผสมรำ ปลายข้าว ตลอดจนแมลงหรือปลวก หนอนตามธรรมชาติ เสริมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ เช่น ข่า ตะไคร้ บอระเพ็ด หญ้าต่างๆ ทำให้มีภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานไข่ที่สด

โครงการนี้ช่วยฝึกเด็กให้รู้จักการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้ด้วยการลงมือเลี้ยงไก่โดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ สร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ช่วยสร้างทักษะและต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้ในอนาคต


แกลลอรี่