ไทวัสดุ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล สืบสานพระราชปณิธาน ร่วมกับองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และลูกค้า สบทบทุนเงินบริจาค ในโครงการป่ารักษ์น้ำ เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ อันได้แก่ ปูนซีเมนต์อัดแรง และตะแกรงไวร์เมช เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในป่าต้นน้ำ

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี สามารถสร้างฝายชะลอน้ำในอำเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วกว่า 814 ฝาย, 1 สะพานแม่ตุงติงข้ามลำน้ำแม่แจ่ม และ 1 อ่างพักน้ำ ทำให้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ฟื้นป่าต้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป


แกลลอรี่