กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำมาวางจำหน่ายบน แพลตฟอร์มออฟไลน์ผ่านทาง ท็อปส์ มาร์เก็ต และออนไลน์ผ่านทาง JD Central

โดยปัจจุบันการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเซ็นทรัล สามารถสร้างรายได้ถึง 850 ล้านบาท ครอบคลุม 1,400 ชุมชน กว่า 24,000 ครัวเรือน


แกลลอรี่