คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ มีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับคณะกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม นำโดย เจิ่น ทานห์ นาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, โง ตัต ทั้ง รองอธิบดีกรมการสำนักงานประสานงานแห่งชาติ เพื่อโครงการเป้าหมายแห่งชาติสำหรับการพัฒนาชนบทใหม่, เจิ่น ถี่ ทานห์ มี ที่ปรึกษาทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และเจิ่น ดินห์ ญุง ผู้อำนวยการกรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทย ซึ่งสร้างความประทับให้กับคณะกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดล “ตลาดจริงใจ” ที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศเวียดนาม และการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศอีกด้วย


แกลลอรี่