ชู 3 นโยบายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดใช้ถุงพลาสติก, ปลูกต้นไม้รอบศูนย์การค้า, ฟื้นฟูผืนป่า

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, กรมอนามัย และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม "CENTRAL GROUP LOVE THE EARTH : WORLD ENVIRONMENT DAY 2019" ภายในงาน นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมด้วย ดร.อิสซาเบล ลูอิส (Dr.Isabelle Louis) รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ที่จะมาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมเสวนาเรื่อง “Beat Air Pollution: Future Generation” โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประเด็น “อากาศเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”, รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรมลมวิเศษ ในประเด็น “มลภาวะทางควันและมลพิษที่มีผลต่อเยาวชน”, ธันณี ศรีสกุลไชยรัก (UNEP) ประเด็น “ผลกระทบและทิศทางของมลพิษทางอากาศ”, เดียดรี บอย (Ms.Deirdre Boyd) ทูต UN ประจำประเทศไทย, จูเซปเป บูซินี่ (Mr.Giuseppe Busini) หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ ทีม EEC Thailand นำโดย ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ดาราหนุ่มหัวใจสีเขียว ในประเด็น “เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีเซเลบริตี้ร่วมงานมากมาย ได้แก่ นุชนารถ ระวีแสงสูรย์, ณิชชา บุณยากร และ ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล เป็นต้น

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มนโยบายรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 อีกทั้งยังได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีงามแก่ประชาชน เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหามลพิษ ความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติกายภาพ วัฒนธรรม ศึกษาค้นคว้าแนวทางการอนุรักษ์ และยังเป็นองค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทยที่ริเริ่มโครงการลดการใช้ถุงอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีอัตราปฏิเสธรับถุงมากกว่า 95 ล้านใบ

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นการงดให้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังเป็นวันแรก ณ ห้างสรรพสินค้า และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกภายในปี พ.ศ.2562 มากกว่า150 ล้านใบ ด้วยความยึดมั่นในปณิธานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัลตั้งใจที่จะสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย “CENTRAL Group Love the Earth” ซึ่งแบ่งแนวทางออกเป็น 3 ด้านได้แก่

1.Journey to Zero การลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา 2.Central Green การปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบศูนย์การค้า เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ สร้างอากาศบริสุทธิ์ 3.Forest Restoration สนับสนุนการปลูกป่า โดยร่วมกับกรมป่าไม้และ WWF ภายใต้โครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน” (FLR 349) ฟื้นฟูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 จำนวน 200 ไร่ นอกจากนั้น ยังมี โครงการฟื้นฟูผืนป่า ภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จำนวน 13 ไร่ และโครงการพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 63 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 776 ไร่ ภายในปี พ.ศ.2563 เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญ “Beat Air Pollution” ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ที่รณรงค์เพื่อสภาพอากาศ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

“สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นครั้งใหญ่ให้กับวงการค้าปลีก สังคมไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป” พิชัย กล่าว

อิสซาเบล ลูอิส รองผู้อำนวยการและผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNEP) กล่าวว่า ทาง UNEP ขอชื่นชมที่ทางกรุงเทพมหานคร มีโครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นทั่วกรุงเทพ ภายในปี พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทุกมุมเมือง และให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ ถูกปกคลุมด้วยมลพิษทางอากาศ ซึ่งการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีพันธมิตร โดยหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ได้ริเริ่มทำโครงการเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือ กลุ่มเซ็นทรัล ทาง UNEP ขอขอบคุณที่ได้ก่อตั้งโครงการ “CENTRAL Group Love the Earth” เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ Journey to Zero โดยใช้มาตรฐานและวิธีการระหว่างประเทศเพื่อลดขยะอาหาร และขยะพลาสติก สุดท้ายนี้โปรดอย่าลืมว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาครั้งนี้ และเหนือสิ่งอื่นใดการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา


แกลลอรี่