ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับกิจกรรมประมูลการกุศลในแคมเปญ “CE Love The Earth” (ซี เลิฟ ดิ เอิร์ธ) จัดโดย กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ที่ชวนเหล่าศิลปินด้านวรรณกรรม,จิตรกรรม ตลอดจนศิลปินดารา จำนวน 18 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรักษ์โลกผ่านครีเอทีฟอาร์ตทอย CE (ซี) - Creative Enhancement ในสไตล์ของตัวเอง เข้าร่วมประมูลเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบผ่านมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยสามารถปิด ยอดประมูลภายในงาน auction day สูงถึง 2,065,000 บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาท)

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา การดูแลคนพิการ การสร้างอาชีพโดยการพัฒนาสินค้าชุมชน และที่สำคัญ คือการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ

โครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคน ร่วมมือกันทำ เพื่อพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ จึงได้จัดทำ แคมเปญ “CE Love The Earth” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ใช้ครีเอทีฟอาร์ตทอย หรือที่เรียกว่า ซี เป็นสื่อกลางและให้ศิลปินชื่อดังทั้ง 18 ท่านได้มาร่วมออกแบบสร้างสรรค์มุมมองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ ซึ่งจะถือว่ามีตัวเดียวในโลก และให้ทุกท่านได้ร่วมประมูล เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ในการนำไปดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผมขอขอบคุณศิลปินทั้ง 18 ท่าน และผู้ร่วมประมูลทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้ จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้ยอดประมูลสูงถึง 2,065,000 บาท โดยหวังว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกท่านตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันทำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต” ทุกท่านยังคงสามารถติดตามสนับสนุนโครงการ โดยการซื้อสินค้าที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด CE love the earth ของเหล่าศิลปิน ได้ที่ https://centraltham.com/crowdfunding/ce

สำหรับศิลปินทั้ง 18 ท่านที่เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ซี ประกอบด้วย วัชระ ประยูรคำ, คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ, คุณพัชรพล แตงรื่น (Alex face), คุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (Pomme Chan), คุณภูภวิศ กฤตพลนารา (Issue), คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, คุณก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล, คุณป๊อด-ธนชัย อุชชิน, คุณกรุณ ซอโสตถิกุล, คุณโตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, คุณมาริโอ้ เมาเร่อ, คุณเป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร, คุณมาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์, คุณ ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์, คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, คุณเริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, คุณชลิต นาคพะวัน และคุณศรัณย์ เย็นปัญญา


News Gallery