BLOG

ภาพบรรยากาศงาน #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” Together for every child เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

16 Jul 2018,   in เซ็นทรัลทำ
cover

ประมวลภาพบรรยากาศงาน #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” Together for every child กิจกรรมดีๆ จากความร่วมมือของ CENTRAL GROUP และยูนิเซฟ ประเทศไทย 
.
ซึ่งมีน้องๆ หนูๆ หลายครอบครัวให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระบายสีหุ่นนิ้วกระดาษ ส่งข้อความรักให้เด็กๆ และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงปฐมวัย
.
มาเจอกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฏาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น