2490 - 2490

ปี พ.ศ. 2490

  • คุณเตียง จิราธิวัฒน์ เริ่มต้นทำธุรกิจในนาม “บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง” จำหน่ายหนังสือนานาชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสินค้าหลากหลายชนิด
intro031