BLOG

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในโครงการ “จำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา”

15 Nov 2016,   in CENTRAL THAM NEWS
display

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คุณวิทยา  จันทร์ฉลอง จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในโครงการ “จำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา” เปิดพื้นที่พิเศษให้ชาวนาในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้จำหน่ายข้าว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้ทำการเปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยเหลือชาวนาไปแล้ว 4 สาขา คือ สาขาสมุทรปราการ, แม่สอด, ร้อยเอ็ด และสกลนคร  และเตรียมทยอยเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาอื่นๆ ได้แก่  สาขาศรีสมาน, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี กาญจนบุรี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มุกดาหาร และตรัง โดยตั้งเป้าการจัดโครงการ “จำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 14 สาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31  ธันวาคม 2559