BLOG

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ รวมใจน้อมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”

14 Jun 2017,   in ข่าวสารองค์กร
Display

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ รวมใจน้อมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”

 

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อย่างหาที่สุดมิได้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 19 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สาขาตรัง, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สกลนคร, สระบุรี, สุรินทร์, ฉะเชิงเทรา, ร้อยเอ็ด, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ศรีสมาน (นนทบุรี), แม่สอด (ตาก), นครศรีธรรมราช 1, ราชบุรี, จันทบุรี, ลพบุรี และเพชรบุรี จึงร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นการรวมใจน้อม     ทั้งจากทีมผู้บริหารบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) พนักงานและประชาชนจิตอาสา รวมทั้งเหล่าเซเลบริตี้ในจังหวัดต่างๆ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตั้งอยู่ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้สถิตย์ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพร็อพเพอตี้ แอนด์ ไลฟ์สไตล์มอลล์ คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า พนักงานและประชาชนจิตอาสา รวมทั้งเหล่าเซเลบริตี้จากทั่วประเทศ อาทิ คุณหฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา คุณกติกากร วรวรรณ ณ อยุธยา คุณธาราวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณฐิติกุล อยู่วิทยา คุณโอม วิมลรัตน์ และเซเลบริตี้ในต่างจังหวัดที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตั้งอยู่ อาทิ คุณสมเกียรติ – คุณรวมพร    พงษ์วิทยภานุ เจ้าของธุรกิจยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และอลูมิเนียมในจังหวัดกาญจนบุรี, คุณปสุตา  ธนาธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรพงษ์ 959 วัสดุภัณฑ์ จำกัด จังหวัดสระบุรี, คุณโธพัตย์  สวัสดิ์ธนาคูณ กรรมการผู้จัดการ หจก.ไทยสวัสดิ์ค้าวัสดุ และโลหะภัณฑ์ จังหวัดสระบุรี, คุณทศพล  ตัณฑวนันท์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออโต้เครน จำกัด จังหวัดสระบุรี คุณศิริวรรณ ทองดี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริ สวิทโฮม จำกัด และเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ฮอกไกโดมิลล์  โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสระบุรี, คุณณัฐพล  เทียมชัยบุญทวี  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทียมเอียะ จำกัด จังหวัดสระบุรี, คุณโชคชัย เอื้อบุญยะนนท์ ผู้จัดการห้างทองเฟื่องทอง 1 จังหวัดสระบุรี, คุณอินธิเดช  เสถียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี, คุณจันทร์แก้ว  โสธรา ครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดตาก, คุณสุภาพร ชัยชนะ ครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดตาก คุณอัจฉรา สอนสกล  มิสแกรนด์ตาก 2017, คุณขวัญกมล นันทชัยพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันทพลชัย จำกัด จังหวัดราชบุรี, คุณสถิตย์พงศ์  ชนะโรจน์เจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูซูกิราชบุรี จำกัด,          คุณบุบผา สีหะพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว อดีตนายกสโมสรโรตารีพระนารายณ์ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คุณณพล บริบูรณ์ เจ้าของกิจการโรงเรียนสอนเต้นฟีด้า จังหวัดลพบุรี เป็นต้น

 

 

คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพร็อพเพอตี้ แอนด์ ไลฟ์สไตล์มอลล์ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โรบินสัน รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ด้วยการเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 19 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ”

 

ด้านตัวแทนเหล่าเซเลบริตี้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในกิจกรรมประดิษฐ์  “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” เริ่มที่…

 

คุณปอนด์ – หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา  กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันนี้   แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเทียบไม่ได้กับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย แต่ก็รู้สึกภูมิใจ และตั้งใจว่าจะจัดสรรเวลามาร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดค่ะ”

 

ด้านคุณกร – กติกากร วรวรรณ ณ อยุธยา  กล่าวถึงความรู้สึกว่า  “เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้มาร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับทางโรบินสันในวันนี้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน ซึ่งนอกจากการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ในวันนี้แล้ว ผมตั้งใจว่าจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และทำประโยชน์เพื่อสังคมตามรอยพระองค์ท่านต่อไป”

 

ส่วนคุณสร้อย – ธาราวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า “การมาร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ส่วนตัวสร้อยคิดว่าเเสมือนเป็นการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทางหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่สร้อยก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพือถวายแด่พระองค์ท่านค่ะ”    

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” ได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 19 สาขา ทั่วประเทศ