BLOG

ลิ้มลองรสชาติของภูชี้เดือน

19 Jul 2018,   in เซ็นทรัลทำ
cover

ภูชี้เดือน จ.เชียงราย สมัยก่อนเคยเป็นพื้นที่สีแดง คือเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งด้วยการเมืองด้วยการสู้กันของชนเผ่าม้งที่ประเทศไทยและประเทศลาวเคยขัดแย้งมาก่อน หนำซ้ำพื้นที่แถบนี้ยังเป็นพื้นที่ห่างไกล ตำรวจ ทหาร การขนส่งคมนาคม ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง อาชีพหลักของคนพื้นที่จึงเป็นการปลูกฝิ่น

เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาชาติ โดยจัดการถางไร่ฝิ่น ซื้อวัวมาผลิตเป็นปุ๋ย จนพื้นที่กลายเป็นป่าธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์

จนมาถึงช่วงโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่แนะนำให้ชาวภูชี้เดือนลองปลูกกาแฟ

ทำให้มีร่มเงาบนระดับความสูง 1,300-1,600 เมตร ผลไม้ พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เมื่อสุกงอมก็จะร่วงออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพ — ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างนี้ทำให้พื้นที่ของภูชี้เดือนผลิตกาแฟ ด้วยวิธีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% กาแฟทุกเมล็ดได้เก็บและคัดสรรอย่างใส่ใจ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติเข้มข้น หวานติดปลายลิ้น และมีคาเฟอีนต่ำ

เมื่อพื้นที่อุดมสมบูรณ์ หลายๆอย่างก็ตามมา ทั้งผลไม้ป่า พืชพันธุ์ต่างๆ อากาศที่ดี ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็มีความสุขขึ้นจากป่าแห่งนี้ จนมาถึงช่วงโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่แนะนำให้ชาวภูชี้เดือนลองปลูกกาแฟ

พันธุ์กาแฟที่นำมาปลูกในพื้นที่เป็นสายพันธุ์อาราบิกา ที่นำมาจากดอยช้าง และนำสายพันธุ์ดีอื่นๆจากต่างประเทศ เช่น ทิปปิก้าและด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าธรรมชาติ มีร่มเงาบนระดับความสูง 1,300-1,600 เมตร ผลไม้ พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เมื่อสุกงอมก็จะร่วงออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพ — ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างนี้ ทำให้พื้นที่ของภูชี้เดือนผลิตกาแฟด้วยวิธีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของผลไม้ป่า ดอกไม้ป่านานาชนิด

ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงมีนาคมของทุกปี เราจะได้มีโอกาสลองชิมผลผลิตของภูชี้เดือน — กาแฟอาราบิก้าจากธรรมชาติ 100% ทุกเมล็ดที่เก็บและคัดด้วยมือล้วนๆ กลิ่นที่หอมเฉพาะตัวจากพืชพันธุ์พื้นถิ่น รสชาติเข้มข้น หวานติดปลายลิ้น คาเฟอีนต่ำแต่ชุ่มคอ

ไม่น่าเชื่อว่าจากพื้นที่หนึ่ง ธรรมชาติจะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนผู้คนบนพื้นที่นั้นได้จนคาดไม่ถึง

กาแฟที่คุณดื่มทุกวันนี้ เราเชื่อว่า เมล็ดเหล่านั้นก็ล้วนมีคุณค่าและเรื่องราวเบื้องหลังมากมายเหลือเกิน