BLOG

ช้อป ชิม ชิลล์ ตะลุยกันในงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ที่รวบรวมสินค้าท้องถิ่น ทั่วไทย

22 Jun 2017,   in งานอีเวนท์, เซ็นทรัลทำ
display

งานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล และกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ โครงการสินค้าชุมชนของเรา ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ คือ  “สินค้าชุมชน เรียนรู้ด้วยกัน พัฒนาด้วยกัน มีสุขด้วยกัน  ได้รับความสนใจจากชุมชนในการเข้าร่วมกว่า  60 บูธ และขนสินค้าชุมชนไฮไลต์มาจัดจำหน่ายมากกว่า 100 รายการ โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ครั้งทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ดังนี้

  • วันที่ 22-27 มิถุนายน ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท และ ลานอิเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • วันที่ 9-14 สิงหาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ
  • วันที่ 24-30 สิงหาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา
  • วันที่ 13-17 กันยายน ณ ลานโปรชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
  • วัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนด้านความรู้ค้าปลีกให้เป็นที่รู้จัก และสร้างโอกาสในการแนะนำสินค้าและมอบช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนในรูปแบบของโมเดิร์นเทรด ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  • กลุ่มเกษตรกรจากแหล่งผลิตโดยตรงนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง ทั้งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องใช้ และเครื่องประดับ โดยจำแนกสินค้าเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) สินค้าหายาก เป็นสินค้าที่มีเฉพาะแหล่งและเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น หาซื้อและหาทานยาก อาทิ ผักผลไม้ที่หาทานยาก ผักแป๊ะตําปึง เป็นต้น

2) สินค้าจีไอ (GI) ของดีขึ้นชื่อจากแหล่งปลูกเฉพาะที่ของแต่ละจังหวัด

3) สินค้าเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและคนรัก

4) สินค้าปลอดสารพิษและออแกนิค กลุ่มผัก/ผลไม้สดคุณภาพเยี่ยมปราศจากสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม อาทิ ผักปลอดสารของชุมชนน้ำดุกใต้, ภูทับเบิก, น้ำหนาว ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

ภายในงาน นอกจากผู้บริโภคจะได้ช้อป ชิมสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และหายากแล้ว ยังสามารถพบกับชุมชนต้นแบบที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน ทำให้เห็นว่าการที่ผู้บริโภคช่วยกันอุดหนุนผลผลิตที่มีคุณค่าทางจิตใจของชุมชน จะช่วยหล่อเลี้ยงชีพ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกร และชุมชนให้กินดีอยู่ดียิ่งขึ้น และมีความสุข ถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน

งานนี้รับรองว่ามีแต่ของอร่อย ใครไม่มาถือว่าพลาด!!!
#CentralGroup #CentralWorld #OurCommunityProduct #OTOP#สินค้าชุมชนของเรา #farmer #CentralGroupCSV
====================================
ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com
Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand
Instragram : www.instagram.com/central_group