BLOG

เปิด นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ (JOURNEY OF 999 ELEPHANTS)

13 Nov 2015,   in CENTRAL THAM NEWS
Display ผู้บริหารและศิลปิน

เปิด นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ (JOURNEY OF 999 ELEPHANTS)

• งานแสดงประติมากรรมช้างผลงานจากศิลปินไทยมากถึง ๙๙๙ ตัว จัดแสดง ณ เซ็นทรัลแบ็งค็อก ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึง 5 มกราคม 2559
• ผลงานโดยศิลปินแห่งชาติ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ กลุ่มขัวศิลปะ
• ไฮไลท์ ผลงาน “ช้างศิลป์ (ไทย-อิตาลี)” ประติมากรรมช้างขนาดยักษ์สูง 4.2 เมตร ที่จะนำไปจัดแสดงที่ศูนย์กลางแฟชั่นของโลก ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ “ขัวศิลปะ” นำโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ครั้งแรกของการรวมตัวศิลปินไทย 999 คนผลิตผลงานประติมากรรมช้าง จัดแสดง “นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙” (JOURNEY OF 999 ELEPHANTS) ณ ศูนย์กลางย่านไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย “เซ็นทรัลแบ็งค็อก” ก่อนนำศิลปะช้างไทย สู่ศูนย์กลางศิลปะและแฟชั่นของโลก เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่านิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ช้างป่า ที่ลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ โดย ตัวเลข ๙๙๙ ของนิทรรศการศิลปะช้าง ๙๙๙ มีความหมายดังนี้ ๙ ตัวแรก คือ ศิลปะที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทรงเป็นแรงบันดาลใจของการกำเนิดงานครั้งนี้ ๙ ตัวที่สอง มีความหมายถึงศิลปินทั้ง ๙๙๙ คนที่สร้างงานศิลปะครั้งนี้ และ ๙ ตัวสุดท้ายมีความหมายถึงช้างศิลปะ ทั้ง ๙๙๙ ตัว ที่จะทำหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมต่อศิลปะ อันเป็นภาษาสากล สู่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้รู้สึก ถึงความงาม ความน่ารักของช้างไทย และสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ช้าง พร้อมๆ กับโปรโมท การท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านผลงานศิลปะ ที่จะจัดแสดงในย่านเซ็นทรัลแบ็งค็อก ซึ่งเป็นศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร และจะนำผลงานไฮไลท์ ไปจัดแสดงที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์กลางศิลปะและแฟชั่นของโลก

นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ ประกอบด้วยชิ้นงานศิลปะ ช้างจำนวน 999 ผลงาน โดยกลุ่มศิลปินแห่งขัวศิลปะ และ “ช้างศิลป์ (ไทย-อิตาลี)” ประติมากรรมช้าง ขนาด 4.2 เมตร ผลงานของ 9 ศิลปินระดับอาจารย์แห่งขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย นำโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง อ.อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ อ.เสงี่ยม ยารังษี อ.ธีรยุทธ สืบทิม อ.ทนงศักดิ์ ปากหวาน และ อ.อังกฤษ อัจฉริยโสภณ เมื่อนิทรรศการบริเวณเซ็นทรัล แบ็งค็อกสิ้นสุดลงในต้นเดือนมกราคมปีหน้า “ช้างศิลป์ (ไทย-อิตาลี)” จะเป็นฑูตศิลปะและการท่องเที่ยว นำศิลปะไทยไปสู่ นครมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองแห่งศิลปะและแฟชั่นของโลก เพื่อสื่อสารการอนุรักษ์ช้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะไทย สู่สายตาชาวโลก

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึง คอนเซ็ปต์ของประติมากรรม “ช้างศิลป์ (ไทย-อิตาลี)” ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างประเทศไทยและอิตาลี “ไทยและอิตาลีเชื่อมโยงกันด้วยผืนฟ้าและผืนน้ำเดียวกัน” ลวดลายบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตของสองประเทศ ด้านหนึ่งคือประเทศไทยที่มี ตลาดน้ำดำเนินสะดวก พระพุทธรูปปางลีลา ผลงานของ อ.ศิลป์ พีระศรี อีกด้านเป็นอิตาลีที่มีคลองเวนิสและเรือกอนโดล่า รวมถึงประติมากรรมรูปปั้นเดวิด ซึ่งหัวใจหลักในการเชื่อมโยงสองประเทศเข้าด้วยกัน คือ ประวัติศาสตร์ด้านศิลปะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้ง อ.ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นชาวอิตาลี เข้ามารับราชการในประเทศไทย ท่านได้ทำประโยชน์ไว้มากมายจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย โทนสีของช้างจะเป็นสีของช้างเผือก ประดับด้วยชฎาสีทอง ผ่องอำไพ เปรียบดั่งหยดน้ำแห่งปัญญาที่หยดลงมาเป็นสายธารแห่งศิลปะอันงดงามและทรงคุณค่า เมื่อช้างตัวนี้ไปตั้งอยู่ที่มิลาน จะทำให้คนมิลาน นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และชาวยุโรป รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผู้คนที่พบเห็นจะเกิดความสนใจ และประทับใจในความงาม เกิดเป็นศิลปะเศรษฐกิจดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยได้

อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ นายกสมาคมขัวศิลปะ กล่าวว่า กลุ่มศิลปินขัวศิลปะได้มีแนวความคิด ในการรวมพลังร่วมกับศิลปินชาวเหนือจังหวัดใกล้เคียงถึง 999 คน ที่ต่างเล็งเห็นคุณค่าของช้างไทย และต้องการร่วมรณรงค์อนุรักษ์ช้าง จึงร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานช้างขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งผลงานชิ้นพิเศษเป็น “ช้างขนาดใหญ่สูง ๔.๒ เมตร” รวมทั้งหมด 999 ผลงาน ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการศิลปะไทย และเป็นครั้งแรกในการร่วมแรงร่วมใจกันของศิลปินไทยมากถึง 999 คน ที่ร่วมกันถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สากล เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของไทย และร่วมรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทยด้วย

หลังจากนิทรรศการสิ้นสุดลง จะมีการจัดประมูล ผลงานศิลปะช้าง 9 ชิ้น จาก 9 ศิลปินระดับอาจารย์แห่ง ขัวศิลปะ รายได้มอบให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF), มูลนิธิช้าง แห่งประเทศไทย อุปกรณ์ทั้งหมดของการจัดนิทรรศการ จะนำมอบให้กับ ขัวศิลปะ เพื่อส่งต่อให้กับสถานศึกษา และหมู่บ้านที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นิทรรศการศิลปะเส้นทางช้างไทย ๙๙๙ จัดแสดง ณ “เซ็นทรัลแบงค็อก” บริเวณ เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลเอ็มบาสซี และสกายวอร์ค บีทีเอส สถานีสยามและชิดลม ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 – 5 มกราคม 2559