BLOG

Central Group จัดงาน HRD Networking ครั้งที่ 9 เพื่อผนึกพลังร่วมกับผู้บริหารงาน HR จาก 13 บริษัทชั้นนำของไทย

20 Jun 2017,   in เซ็นทรัลทำ
resize

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา Central Group เป็นเจ้าภาพจัดงาน HRD Networking ครั้งที่ 9 เพื่อผนึกพลังร่วมกับผู้บริหารงาน HR จาก 13 บริษัทชั้นนำของไทยในการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Strategic HR for Corporate People Branding ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

            ภายในงาน คุณวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช Co-Head of CG Corporate HR เป็นตัวแทน Central Group กล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีผลต่อกลยุทธ์ด้าน People Branding ว่า

“ตลอด 70 ปีของกลุ่มเซ็นทรัล เราให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นอย่างมาก ไม่ว่าธุรกิจจะผ่านวิวัฒนาการอย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะตอนนี้ที่องค์กรมีเป้าหมายหลัก 4 ประการด้วยกัน ทิศทางที่หนึ่ง คือ เราจะเป็นที่หนึ่งด้านบริการและไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรในทุกโลเคชั่นที่มีธุรกิจของเราอยู่ พร้อมกับการ Group Synergy ของทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า ทิศทางที่สอง คือ การมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชั่นทุกเชื้อชาติในแต่ละโลเคชั่น โดยกระจายอำนาจการบริหารสู่โลเคชั่นต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงในท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด ทิศทางที่สาม คือ ยกระดับบริการออนไลน์สู่ Omni-Channel อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเชื่อมต่อลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ทิศทางที่สี่ คือ เราจะเป็นธุรกิจระดับ Global ยิ่งขึ้น

ฉะนั้น  Business Driver ที่จะทำให้เป้าหมาย 4 เรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ คือ เราต้องพัฒนาคนในองค์กรให้เก่งยิ่งขึ้น ต้องปลูกฝังให้คนในองค์กรให้ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทำงาน ไม่ใช่ยึดที่กระบวนการ เราต้องผนึกธุรกิจของเราให้เป็นหนึ่ง และต้องให้ความสำคัญกับตลาดโลกให้มากขึ้น ซึ่งการ Transform คนเป็นสิ่งที่ท้าทายบทบาทของ HR มากที่สุด”

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฝ่าย Human Resources จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ได้แก่ คุณธนวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช Change Management Department Manager  จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), คุณภาวรรณ บุญยะชัย Assistant Manager-Learning Partner & Strategy จาก  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), คุณพิราพร เชษฐ์เชาวลิต Human Development Coordinator จาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), คุณวิชุดา เตชะวชิระ  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้นำ และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณวัชระวดี  วราสิทธิชัย  Division Manager Corporate Competency Management จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), คุณชญานันทน์ คงภักดี Vice President-Human Resource Development จาก บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด

รวมถึง คุณกฤตภาส คูสมิทธิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส   ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล จาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), คุณนรินทร์พงษ์ ห้อยยี่ภู่ ผู้บริหารงานสื่อสารภายในองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง และคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), คุณทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ Learning & Development Infrastructure Manager และคุณไชยภพ  นัยสงวนศรี HR Business Partner จาก แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ได้นำกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการทำ People Branding จากองค์กรของตนเองมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้บริษัทไทยก้าวไปสู่เวทีโลก