BLOG

ยกระดับรันเวย์แฟชั่นโชว์ด้วยผ้าขาวม้าไทย สู่ระดับอินเตอร์

25 Jun 2017,   in งานอีเวนท์
Display

หากนึกถึงเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของความเป็นไทย “#ผ้าขาวม้า” ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่อยู่กับเรามานานหลายยุคสมัย เกือบทุกท้องถิ่นทั่วไทยต้องมีใช้ แถมยังประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย จากผ้าขาวม้าธรรมดาๆ ที่ใช้ในครัวเรือนไทย วันนี้ “ผ้าขาวม้า” ผ่านกาลเวลามาหลายยุคสมัย ผ่านความคิด จิตวิญญาณ จนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่แสดงความเป็นไทยอย่างเที่ยงแท้ และยังก้าวไกลสู่สากลได้อย่างน่าภาคภูมิ โดยล่าสุด ทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน”ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ณ ลานเอเทรียม 2 เซ็นทรัลเวิลด์  วันที่ 25 – 27 มิ.ย. 2560