BLOG

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบโลหิตจำนวน 8.7 ล้านซีซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 Nov 2015,   in CORPORATE NEWS
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ทำพิธีส่งมอบโลหิตจำนวน 8.7 ล้านซีซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ทำพิธีส่งมอบโลหิตจำนวน 8.7 ล้านซีซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมจัดพิธีมอบโลหิตและรางวัลให้แก่พนักงานในกลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “น้ำใจกลุ่มเซ็นทรัลบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ณ  โซนอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

         สมกมล เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “ในทุกๆปี บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดทำโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549  และในปี 2558 ได้จัดทำโครงการภายใต้ชื่อ  “น้ำใจกลุ่มเซ็นทรัล บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก  โดยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีเป้าหมายโลหิตที่ต้องการ จำนวน 8.7 ล้าน ซีซี. และในวันนี้ได้บรรลุตามเป้าหมาย ได้โลหิตตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งผลที่ได้นั้นมาจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงพนักงานที่ได้บริจาคโลหิตอย่างอย่างสม่ำเสมอที่สมควรได้รับการยกย่องในความเสียสละ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานคนอื่นๆ  ได้สร้างความดีต่อไป สมกมล กล่าว

         ภายในงานได้รับเกียรติจาก สุทธิชัย จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโลหิตจำนวน 8.7 ล้านซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้จากการรวมพลังของพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  แก่  นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด อาทิ  สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์, ภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากรทุนมนุษย์ และ ดร.วรนุช วุฒิอุตดม ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงาน

            ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานในกลุ่มเซ็นทรัลที่ทำความดี เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ตั้งแต่จำนวน 30 ครั้งและสูงสุดที่จำนวน 113 ครั้ง  ซึ่งหลักเกณฑ์ของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ต้องอาศัยความอดทน เสียสละ และเป็นผู้มีจิตใจที่พร้อมเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 79 คนด้วยกัน ที่สำคัญภายในงานยังมีประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้เห็นว่าน้ำใจของคนไทยมีแต่การให้ที่ไม่สิ้นสุดจริง