BLOG

เซ็นทรัลพัฒนา เชิญชวนคนไทยสนับสนุนเกษตกรไทย อุดหนุนข้าวสารคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง

13 Nov 2016,   in CENTRAL THAM NEWS
display_9

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคนไทยสนับสนุนเกษตกรไทย มาอุดหนุนที่งาน “ตลาดนัดข้าวสารเพื่อชาวนาไทย” โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ผ่านวิกฤตราคาข้าว ภายในงาน รวบรวมข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในราคาพิเศษ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็กแดง ข้าวหอมดำ ข้าวหอมดอกบัว ข้าวกล้องงอก ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง

สำหรับใครที่อยากสนับสนุนเกษตรกร เตรียมพบกันได้ที่ ศูนย์การค้าของ CPN 3 สาขา ดังนี้
วันนี้ – 20 มกราคม 2560 ที่ Centralplaza Salaya
วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2559 ทีCentralPlaza Rattanathibet
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ CentralPlaza Chaengwattana Community
====================================
ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com
Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand
Instragram : www.instagram.com/central_group