BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลส่งมอบอาคารแปรรูปถนอมอาหารมาตรฐาน จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการสินค้าชุมชนของเรา

30 Aug 2016,   in CENTRAL THAM NEWS
display_CG_381

กลุ่มเซ็นทรัลส่งมอบอาคารแปรรูปถนอมอาหารมาตรฐาน ภายใต้โครงการสินค้าชุมชนของเรา โดยมี คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและคุณเมทินี พิสุทธสินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ ท็อปส์มาร์เก็ต พร้อมพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันส่งมอบอาคารแปรรูปถนอมอาหารมาตรฐานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี รวมมูลค่า  605,886.59 บาท  ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานร่วมรับมอบ

โครงการสินค้าชุมชนของเรา เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตพร้อมก้าวเข้าธุรกิจขนาดย่อม SME  รวมทั้งให้ความรู้ด้านค้าปลีกสมัยใหม่ให้กับชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยการพึ่งพาตนเองพร้อมแบ่งปันความรู้ที่ได้รับไปสู่ชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย

จังหวัดสิงห์บุรี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องปลาช่อนรสดี เป็นที่ติดอกติดใจแก่ผู้เคยลิ้มลองมานับไม่ถ้วน และหากจะพูดถึงปลาของจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว ก็คงต้องนึกถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตราชู “ ปลาช่อนแม่ลา ” และยิ่งได้นำไปแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวจากสูตรพิเศษที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น รับรองได้ว่ารสชาติความอร่อยแตกต่างจากปลาแดดเดียวที่อื่นๆ โดยสิ้นเชิง