BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชูแคมเปญปี 2561 เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

01 Dec 2017,   in CSR NEWS, งานอีเวนท์
CG-&-Unicef-2018_1000x650_pixel

กลุ่มเซ็นทรัลและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชูแคมเปญปี 2561 เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด
พบกับความร่วมมือในปี 2561 กลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้พ่อแม่และครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของการเลี้ยงดูที่มีต่อการพัฒนาสมองและศักยภาพของเด็กในระยะยาว โครงการในปีหน้าซึ่งมีชื่อว่า #EatPlayLove จะเน้นเรื่องโภชนาการ การเล่น และความรัก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กต้องได้รับในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต แล้วพบกับกิจกรรมดีๆได้ในปีหน้า 2561