BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัว มูลค่า 980,000 บาท ให้ ร.พ. เชียงรายประชานุเคราะห์

28 Jun 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
cover

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณวิศิษฐ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล 
.
ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัว มูลค่า 980,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อนำไปรักษาและต่อชีวิตผู้ป่วย ให้กลับมามีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้น 
.
โดยมี นายแพทย์ปัญจพล กอบพึ่งตน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ / อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม DSS ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย