BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ลงพื้นมอบถุงยังชีพจำนวน 2,500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

17 Dec 2017,   in CENTRAL THAM NEWS
display
[#CSV] กลุ่มเซ็นทรัล ลงพื้นมอบถุงยังชีพจำนวน 2,500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา ดังนั้น พื้นที่สวนจึงถูกน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั้งด้านอาหาร และความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายครัวเรือน โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลร่วมใจ ต้านภัยธรรมชาติ” ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว รวมจำนวน 2,500 ครัวเรือน 

วันนี้ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสวย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต มอบให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ อบต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 
#CentralGroup #central70years #Centraltham #เซ็นทรัลทำ#centralcsv
====================================
ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com
Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand
Instragram : www.instagram.com/central_group