BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ในงานเปิดตัวเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care”

28 Sep 2017,   in CENTRAL THAM NEWS
Display
[#News] กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ในงานเปิดตัวเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care” ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเหตุผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม พัฒนาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนโครงการเสริมพลังประชารัฐ ยุติความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่ โดยมีคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ขึ้นเวทีรับมอบโล่ในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มเซ็นทรัล และกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสมทบทุนสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการบูรณาการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ช่องทางแจ้งเหตุ >> www.facebook.com/Because-We-Care-155199441731316/

#CentralGroup #Central70years #BecauseWeCare#CentralTham #centralcsv #เซ็นทรัลทำ
====================================
ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com
Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand
Instragram : www.instagram.com/central_group