BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล จัดปฐมนิเทศ “โรงเรียนเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ” เพื่อร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจ สู่การเตรียมความพร้อมเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาภายใต้แนวคิด “เซ็นทรัลทำ”

24 May 2018,   in CENTRAL THAM NEWS, CORPORATE NEWS
cover

กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าจัดปฐมนิเทศ “โรงเรียนเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ” ที่มีการรับเพิ่มอีก 25 รร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย และสระบุรี ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมระหว่าง CPL, School Agent (SA) และผู้บริหารโรงเรียน /ครูกว่า 90 คน ร่วมเรียนรู้ และทำความเข้าใจ สู่การเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่พลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาภายใต้แนวคิด “เซ็นทรัลทำ”
.
ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน โดยในวันที่ 21 พ.ค. ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ เล่าภาพรวมและวิสัยทัศน์การทำงานด้าน CSV ของกลุ่มเซ็นทรัล, รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผอ.โรงเรียนศูนย์คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ แบ่งปันประสบการณ์การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม, คุณนภัทร ฐิติดำเกิง, คุณบ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลศิลป์ และทีมงานจากโครงการ CONNEXT ED เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
. 
และในวันที่ 22 พ.ค. ได้ร่วมทำ Workshop ในหัวข้อ “Communicating for Leadership Success” โดยสถาบัน DDI ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำองค์ความรู้จากการทำวิจัยทั่วโลกมาสร้างหลักสูตรดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการทำงานตลอดจนการใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอด 2 วันที่จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมมีการเรียนรู้และได้แชร์ความรู้สึก ขอบคุณสำหรับการสร้างโครงการเพื่อการพัฒนาทั้งตัวของผู้เข้าร่วมอบรวมไปถึงภาคการศึกษา ทุกคนต่างเข้าใจในบทบาทหน้าที่และพร้อมที่จะร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป