BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

28 Oct 2015,   in CENTRAL THAM NEWS
กลุ่มเซ็นทรัลรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

จากเหตุธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนโบราณสถานของประเทศเนปาลอย่างใหญ่หลวง โดยทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่


         บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมโครงการภายใต้แคมเปญ Central Group Pray for Nepal “รวมน้ำใจกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อผู้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล” ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยอย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ทันท่วงที อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ Central Group Pray for Nepal ได้แก่ การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “เนปาล แห่งความทรงจำ”, งานวิ่งการกุศล Central Group Run for Nepal, การตั้งกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าและกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงการรับบริจาคจากพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ฯลฯ โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานและองค์กรที่ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

            เริ่มต้นโครงการการให้ความช่วยเหลือจาก นิทรรศการภาพถ่าย “เนปาล แห่งความทรงจำ” เป็นโครงการที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่เพื่อจัดงานขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาลอย่างเร่งด่วน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2558 ณ ลานเอเทรียม 2 และพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน้าลานอีเดน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ฯพณฯ มร. ขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์, คุณสุพัตรา  จิราธิวัฒน์, คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์, คุณพงศ์ ศกุนตนาค รวมถึง คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552 ศิลปินนักถ่ายภาพ ดารา นักร้อง The Voice Thailand Season 3 และ The Star ร่วมในพิธีเปิดงานอย่างคับคั่ง โดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย จำนวน 1 ล้านบาท และมอบผ่าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกจำนวน 1 ล้านบาท

            นิทรรศการภาพถ่าย “เนปาล แห่งความทรงจำ” เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่าย โบราณสถาน ทัศนียภาพ และวิถีชีวิตของชาวเนปาล โดยศิลปินแห่งชาติ อาทิ อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2550, คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552 และคุณวรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินนักถ่ายภาพ ปี 2549 ช่างภาพอิสระและช่างภาพมืออาชีพ จำนวนกว่า 100 คน ที่มาร่วมแบ่งปันความประทับใจ เมื่อครั้งเยือนประเทศเนปาล รวมทั้งผลงานภาพวาดสีน้ำมัน และโปสการ์ดจากฝีมือกลุ่มคนพิการกว่า 200 คน ในโครงการ CENTRAL Group Together We Care “ฝึกงาน-ฝึกอบรมคนพิการ” ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกและส่งกำลังใจผ่านภาพวาดที่งดงามไปยังชาวเนปาล โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเป็นเจ้าของภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงได้ ด้วยการบริจาคเงินและรับภาพถ่ายที่สวยงามกลับไปเป็นที่ระลึก

            อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและระดมทุนบริจาคได้อย่างมาก คือ งานวิ่งการกุศล Central Group Run for Nepal จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม ระยะทาง 6 กิโลเมตร และ 4.2 กิโลเมตร โดยมี ฯพณฯ มร. ขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ
คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์, พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ, Mr.Tony Morton พร้อมด้วยผู้บริหาร FARMGROUP ได้แก่ คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ, คุณจุฬาลักษณ์ สยามวาลา ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยตัว ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ร่วมงานถึง 3,000 คน ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุนการผลิตเสื้อยืด Run for Nepal จำนวน 4,000 ตัว เพื่อนำรายได้มาร่วมสมทบทุนให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งยอดบริจาคจากผู้ร่วมงานพนักงานและผู้บริหารในกลุ่มเซ็นทรัลที่สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติม      เป็นเงิน 2,250,000 บาท และได้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้ประสพธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่านสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย

            นอกจากนั้น คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณปิยพรรณ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ตัวแทนผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ณ เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล เป็นเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 850,000 บาท) ผ่านองค์กรการทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (Unicef) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติ โดยมี ดร. โรว์นัค คาน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศเนปาล และคุณพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการให้ความช่วยเหลือ ณ เมืองสินธุปัลโชค ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด โดยเงินที่บริจาคนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบทุนจากพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและกล่องรับบริจาค ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาลมาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 4,100,000 บาท

            สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการโครงการกล่าวว่า “บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล   ได้เห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ภายใต้โครงการเซ็นทรัลร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ โดยมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปีในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ต้องการที่จะส่งผ่านน้ำใจและความห่วงใยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมถึงพนักงานในองค์กรด้วย ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลอย่างเต็มที่ตามหลักมนุษยธรรม ตามนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล”

            การดำเนินกิจกรรมโครงการ  “Central Group Pray for Nepal” ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม ที่ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้จัดขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล และแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งน้ำใจของคนไทยที่ยังคงมีอย่างเปี่ยมล้น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป