BLOG

เซ็นทรัลจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ “Central Group Cycling Championship 2018” @ CentralPlaza Salaya อย่างยิ่งใหญ่

06 Feb 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
Display

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.30 น. ที่ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” ซึ่งจัดโดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีแขกผู้มีเกียติร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ พลเอก  สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม H.E.Mr.Ivo Seiber (ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์) เอกอัครราชฑูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ในเส้นทางอันสวยงามและท้าทาย เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 –  ศาลายา – นครชัยศรี – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท 9 รุ่น อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสูง ตลอดเส้นทางการปั่นด้วยทีมมาร์แชลกว่า 60 ชีวิต ทีมรักษาความปลดภัยอีกกว่า 100 คน และตำรวจอีกกว่า 200 นาย ควบคุมการแข่งขัน ภายใต้ กฎ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า  “กิจกรรมการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในปี  2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ  และนำไปซื้อจักรยานให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  รวมถึงสนับสนุนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และวิถีชุมชนที่บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม และยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคม ของกลุ่มเซ็นทรัล  ความสนุกสนาน ท้าทาย พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติตลอดเส้นทางการปั่น เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี”

ด้าน  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการแข่งขันว่า  “ขอชื่นชมและยินดี ที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล  ได้จัดกิจกรรมอันแสดงถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของบริษัท ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การรณรงค์ลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งจัดซื้อจักรยานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งให้กับสังคม สมควรที่จะได้รับการสนับสนุน และยังแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความรักสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จึงขอแสดงความชื่นชมที่ได้แสดงออกถึงจิตใจอันมุ่งมั่น ร่วมกันแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ ให้กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ”

          การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” แบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน จำนวน 9 รุ่น คือ     1.ประเภทการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน (เสือหมอบ) ระยะทาง 54 กิโลเมตร แบ่งเป็น 1.1 ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ  1.2 ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ประเภทแข่งขันกลุ่มแบ่งรุ่นอายุชิงถ้วยเกียรติยศ (เสือหมอบ) ระยะทาง 54 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิง คือ 2.1 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี 2.2 รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 2.3 รุ่นประชาชนชายอายุ 30-39 ปี 2.4 รุ่นประชาชนหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 2.5 รุ่นประชาชนชายอายุ 40-49 ปี 2.6 รุ่นประชาชนชายอายุ 50 ขึ้นไป  3. ประเภทปั่นท่องเที่ยว  (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ) ระยะทาง 58 กิโลเมตร  4 . ประเภทนักปั่น VIP    (ไม่กำหนดประเภทจักรยานและไม่กำหนดรุ่นอายุ)  ระยะทาง 22 กิโลเมตร

          ส่วนเส้นทางในการแข่งขันคือ     1.ประเภทแข่งขัน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 –  ศาลายา – นครชัยศรี – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 54 กิโลเมตร) 2.ประเภทท่องเที่ยว : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 5– ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม  – ถนนโยธาธิการ นครปฐม – ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีน –วัดบางพระ (จุดพักที่ 1) – วู้ดแลนด์เมืองไม้ – ตลาดท่านา – ถนนธรรมสพน์ – เจษฎาเทคนิค มิวเซียม (จุดพักที่ 2) –  โรงเรียนงิ้วราย –- ทางหลวงชนบท นครปฐม 3173 – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 58 กิโลเมตร)  3.ประเภท VIP : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา –  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 –  ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – งิ้วราย ถนนโยธาธิการ – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 22 กิโลเมตร)

ทั้งนี้  มีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า  1,300 คน  ซึ่งนอกจากจะได้สนุกสนานกับเส้นทางใหม่ที่ทั้งท้าทายและสวยงามเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับรางวัล Lucky Draw จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บัตรที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมตั๋วเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์  และของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย จนนับได้ว่าเป็นการแข่งขันจักรยานรายการอีกหนึ่งที่สร้างความประทับใจและจดจำให้แก่นักปั่นทุกคน